Μ. Κόνσολας: Να αποκατασταθεί η αδικία εις βάρος απόφοιτων ΕΠΑΛ συγκεκριμένων ειδικοτήτων που δεν αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά τους δικαιώματα

Την άμεση επίλυση του σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζουν απόφοιτοι ΕΠΑΛ συγκεκριμένων ειδικοτήτων, ζητά με Ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Παιδείας και Οικονομίας και Ανάπτυξης ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ.Μάνος Κόνσολας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013 στις ακόλουθες ειδικότητες:

-Τεχνικός-Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.

-Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων.

-Τεχνικός Αυτοματισμού.

-Τεχνικός Δικτύου και Επικοινωνιών.

Όπως αναφέρει στην Ερώτησή του ο κ.Κόνσολας, οι απόφοιτοι αυτών των ειδικοτήτων μετέβησαν στο Τμήμα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να αποκτήσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αλλά ενημερώθηκαν ότι για τις ειδικότητες τους δεν έχουν εκδοθεί τα Προεδρικά Διατάγματα τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου χαρακτηρίζει άδικη και άνιση την αντιμετώπιση, αφού η καθυστέρηση στην αναγνώριση και κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων τους αποκλείει από την αγορά εργασίας αλλά και από το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα: 

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Κύριο Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

 

ΘΕΜΑ: «Κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων  ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013»

 

Κύριοι Υπουργοί,

 

Οι απόφοιτου ΕΠΑΛ του ν.4186/2013, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κατοχύρωσης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων στις ακόλουθες ειδικότητες:

-Τεχνικός-Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.

-Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων.

-Τεχνικός Αυτοματισμού.

-Τεχνικός Δικτύου και Επικοινωνιών.

Πολλοί από τους αποφοίτους μετέβησαν στο Τμήμα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να αποκτήσουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αλλά ενημερώθηκαν ότι για τις ειδικότητές τους δεν έχουν εκδοθεί τα Προεδρικά Διατάγματα τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

Πρόκειται για άνιση και άδικη αντιμετώπιση εις βάρος αυτών των ανθρώπων αφού η καθυστέρηση στην αναγνώριση και κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων τους αποκλείει από την αγορά εργασίας αλλά και από το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Απαιτείται η άμεση αποκατάσταση αυτής της άνισης αντιμετώπισης και η έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων για την αναγνώριση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΕΠΑΛ του ν.4186/2013 στις συγκεκριμένες ειδικότητες.

 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

 

1.Εάν γνωρίζουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι των συγκεκριμένων ειδικοτήτων και τι προτίθενται να πράξουν για την άμεση επίλυσή του.

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου