Λεξιστορείν: Δεν καταλαβαίνω γρυ!

Τι είναι αυτό το περίφημο γρυ;

Σύμφωνα με το λεξικό του Ησύχιου, γρυ (ή γρυξ) είναι η βρωμιά που μαζεύεται κάτω από τα νύχια, η οποία, λόγω της ιδιαίτερης φροντίδας που επιδείκνυαν οι αρχαίοι πρόγονοι μας για την καθαριότητα τους, ήταν ελάχιστη.

Κατ' επέκταση λοιπόν το γρυ σήμαινε   "το ελάχιστο", " το τίποτα", όπως ακριβώς και η σημερινή ερμηνεία που έχουμε δώσει στη λέξη.