Ο Γκρέγκορυ Πεκ και ο Γκάρυ Γκράντ στη Ρόδο

Δια μίαν νέαν ταινίαν
Ο ΓΚΡΕΓΚΟΡΥ ΠΕΚ ΚΑΙ Ο ΓΚΑΡΥ ΓΚΡΑΝΤ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ

Το προσεχές θέρος η Εταιρεία “Γουώρνερ Μπρος” θα “γυρίση” μίαν περιπετειώδη ταινία εις Ρόδον, εις την οποίαν θα πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Γκρέγκορυ Πεκ και Γκάρυ Γκράντ.

Η εν λόγω εταιρεία μετά την πρωτοφανή επιτυχίαν που εσημείωσεν το φιλμ της “Παιδί και Δελφίνι”, το οποίον εγυρίσθη εις την γραφικήν Ύδρα, με πρωταγωνιστάς τους Αλαντ Λάντ και Σοφία Λώρεν θα αρχίση να “γυρίζη” μίαν σειράν ταινιών εις τας νήσους του Αιγαίου με περιπετειώδεις και θαλασσινάς υποθέσεις.

Δια την πρώτην ταινίαν επέλεξε την Ρόδον η οποία θεωρείται η πλέον κατάλληλος. Ούτω, δια τετάρτην φοράν οι κινηματογραφόφιλοι θα απολαύσουν το Ροδίτικον τοπίον, όπως εις τα φιλμ “Αννα Ροδίτη”, τα “Παραμύθια της Χαλιμά” και το Αμερικανικό “Επιδρομή στην Ρόδο” με πρωταγωνιστή τον Τζων Γουαίην όπου προεβλήθησαν μερικά τοπία.

Η Γουώρνερ Μπρος αποστέλλει τους πλέον δυναμικούς ηθοποιούς δια περιπετειώδη φιλμ αλλά παρτεναίρ δια τους εν λόγω ηθοποιούς δεν ωρίσθησαν ακόμη.

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗ ΤΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΜΠΩΝΑΣ
Προχθές το απόγευμα, ο Υπουργός Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης, συνοδευόμενος υπό του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου, μετέβη εις την κοινότητα Εμπωνας, όπου ετέλεσε τα εγκαίνια του Νέου Συνεταιριστικού Ελαιουργείου.

ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Την 4.30 απογευματινήν προχθές ο Υπουργός Εργασίας κ. Μπουρνιάς, συνοδευόμενος υπό του Δημάρχου κ. Πετρίδη, μετέβη εις τας Δημοτικάς Σχολάς “Νιρεύς” και ετέλεσε τα εγκαίνια της νεοϊδρυθείσης Σχολής Τεχνικής Μαθητείας. Εν συνεχεία, ο Υπουργός κ. Μπουρνιάς, επεσκέφθη την Σχολήν Τουριστικών Επαγγελμάτων.
 

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
Επέστρεψεν εκ Καλύμνου, ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ρόδου πλωτάρχης Γελαδάκης. Ο κ. Λιμενάρχης είχε μεταβή εις Κάλυμνον προς επιθεώρησιν.

ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ
Σήμερον αναμένονται να καταπλεύσουν εις Ρόδον τρία Αμερικανικά αντιτορπιλλικά. Τα δύο εξ αυτών θα παραμείνουν εις τα Ροδιακά ύδατα μέχρι της 7ης Δεκεμβρίου.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Υπό του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας προεκηρύχθη διαγωνισμός δια την χορήγησιν πτυχίων Αρχιμαγείρου και μαγείρων Α’ και Β’ τάξεως του Εμπορικού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθή την 28ην Δεκεμβρίου. Περισσότεραι πληροφορίαι παρέχονται παρά του Λιμεναρχείου.

Ο ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
Υπό του υφυπουργού της Προνοίας κ. Ψαρρέα υπεγράφη το νομοσχέδιον περί καταπολεμήσεως της φυματιώσεως. Δια του εν λόγω νομοσχεδίου προβλέπεται ο εμβολιασμός όλων των κατοίκων από ηλικίας 21 έτους και άνω δι’ αντιφυματικού εμβολίου.