Συνεδριάζει η επιτροπή  Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου

Την προσεχή Τετάρτη 29 Νοεμβρίου πρόκειται να συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου. 

Τα θέματα που θα συζητηθούν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:
1) Έγκριση της υπ’ αριθ. 172/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Ανακατασκευή και  κοπή δέντρων στο πεζοδρόμιο της οδού Λεμεσού».

2) Έγκριση της υπ’ αριθ. 173/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Δημιουργία διαβάσεων πεζών επί των οδών Θεμ. Σοφούλη και Αλ. Διάκου»

3) Έγκριση της υπ’ αριθ. 174/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Αίτημα περί μετατόπισης του περιπτέρου επί της συμβολής των οδών Αμερικής και Γ. Ευσταθίου»

4) Έγκριση της υπ’ αριθ. 175/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: Πρόταση παραχώρησης επιπλέον ενοικιαζόμενου Κ.Χ. στο Περίπτερο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως»

5) Έγκριση της υπ’ αριθ. 176/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: Εγκατάσταση δικτύων νέας γενιάς NGA στο Δήμο Ρόδου (εντός πόλεως Ρόδου) 5 καμπίνες οπτικού δικτύου»

6) Έγκριση της υπ’ αριθ. 180/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: Περί αιτήματος του Ευριπίδη Στηροκλέα, εκπρόσωπο των ΡΟΜΑ, για παραχώρηση του χώρου μπροστά από το Δημοτικό Νεκροταφείο (Πλατεία Ιερού Ναού Ταξιαρχών) για άσκηση υπαίθριου εμπορίου»

7) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του ΠΑΠΑΔΙΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗ επί της οδού Ακτή Μιαούλη 14. (Έγγραφο ΑΠ 5707/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης

8) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της «ΠΑΥΛΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΕ» στη Δημ. Κοινότητα Ασκληπιείου. 9. (Έγγραφο ΑΠ 4/44568/2017 Δημ. Κοινότητας Ασκληπιείου).

9) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της «ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΦΑΙΔΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» (Έγγραφο ΑΠ 3/91529/2017 της Δημ. Ενότητας Λινδίων).