Το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής Κρίσης στο Αιγαίο

Η μαζική έλευση προσφύγων και μεταναστών στα νησιά του Αιγαίου, που κορυφώθηκε το καλοκαίρι του 2015 και συνεχίζεται σε μικρότερη ένταση μέχρι σήμερα, αποτελεί γεγονός παγκόσμιας σημασίας.

Η συστηματική καταγραφή και μελέτη της «προσφυγικής κρίσης», ενός ιδιαίτερα πολυσύνθετου και δυναμικού φαινομένου με μεγάλη επίδραση, είναι τόσο δύσκολη όσο και επιβεβλημένη.

Το Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο αποτελεί απάντηση στην γνωστική πρόκληση του προσφυγικού και μεταναστευτικού φαινομένου.

Ιδρύθηκε από Έλληνες και ξένους κοινωνικούς επιστήμονες, στο πλαίσιο της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως εργαλείο για τη συστηματική παρακολούθηση, καταγραφή και κατανόηση των πολλαπλών όψεων του προσφυγικού και μεταναστευτικού φαινομένου στην ευρύτερη περιοχή του Αρχιπελάγους.

Το Παρατηρητήριο αποτελεί εγχείρημα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πραγματοποιείται με τη στήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, του Wenner Gren Foundation και του Global Studies Centre του Πανεπιστημίου του Pittsburgh. H έδρα του είναι στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας  στη Μυτιλήνη.