Νέα διευθύντρια ανέλαβε  στο Νοσοκομείο της Ρόδου

Νέα διευθύντρια Διοικητικού-Οικονομικού ανέλαβε στο Νοσοκομείο της Ρόδου με απόφαση της διοικήτριας κας Κατερίνας Χατζηστρατή.

Πρόκεται για την κα Παναγιώτα Παναγιωτακοπούλου που ανέλαβε τα καθήκοντά της από τις 24 Νοεμβρίου 2017, αντικαθιστώντας έτσι την επί σειρά ετών διευθύντρια κα Καίτη Φουσιάνη.
Παράλληλα όπως προβλέπεται από την σχετική διαδικασία αύριο 30 Νοεμβρίου και μεθαύριο 1η Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί να γίνει απογραφή αναλώσιμων υλικών των διαχειρίσεων.

Στην απόφαση της διοικήτριας αναφέρεται συγκεκριμένα:
“Αποφασίζεται η συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών οι οποίες θα διενεργήσουν απογραφή των αναλωσίμων υλικών των διαχειρίσεων και θα αναφέρονται σε πραγματικά στοιχεία της ημέρας που διενεργείται η απογραφή. 

Οι επιτροπές αυτές θα συντάξουν και θα καταθέσουν μέχρι την 1η ∆εκεμβρίου 2017 (ημέρα Παρασκευή) τα σχετικά πρωτόκολλα απογραφών με τα πραγματικά υπόλοιπα των υλικών, υπογεγραμμένα από τα μέλη των επιτροπών και τον αρμόδιο διαχειριστή και θεωρημένα από τον Υποδιευθυντή Οικονομικού, τα οποία θα συγκριθούν με τα λογιστικά υπόλοιπα της ημέρας της απογραφής και θα εμφανισθούν οι ενδεχόμενες αποκλίσεις οι οποίες θα πρέπει να αιτιολογηθούν από τους υπόλογους διαχειριστές.

Εννοείται ότι από τη στιγμή που θα διενεργηθούν οι απογραφές των διαχειρίσεων έως και την περάτωση αυτής δεν θα γίνουν κινήσεις από τους διαχειριστές, ενώ οι ίδιοι καθώς και οι υπεύθυνες τομεάρχισσες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας πρέπει να φροντίσουν να ειδοποιήσουν τα τμήματα του Νοσοκομείου για να παραλάβουν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29-11-2017 τα απαραίτητα υλικά που θα χρειασθούν μέχρι το τέλος των απογραφών.

Οι επιτροπές που ορίζονται σε κάθε διαχείριση είναι:
A) Για το γραφείο διαχείρισης υγειονομικού & λοιπού υλικού:
1. Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Προϊστάμενος Ψυχιατρικής κλινικής 
2. Καράκιζας Ιάκωβος, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής 
3. Χάννα Μαρία    ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων – Αιμοδοσία
Ημερομηνίες απογραφής: Πέμπτη και Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου & 1 ∆εκεμβρίου 2017 (Η απογραφή θα γίνει παρουσία της υπεύθυνης διαχειρίστριας κας Παυλίδου Αικατερίνης).
∆ιευκρινίζεται ότι τα μέλη της παραπάνω επιτροπής στις καταστάσεις της απογραφής -σε κάποια ειδική στήλη- θα πρέπει να αναγράφουν και την ημερομηνία λήξης των ειδών.

Β) Για το γραφείο διαχείρισης τεχνικού υλικού:
1. Καστρουνής Σταμάτιος,    
 ∆Ε Ψυκτικών-Υπεύθυνος συνεργείων 
2. Βασιλώτος Νικόλαος,    
∆Ε Συντηρ. Οικοδομ. Εγκατ/σεων - Υπάλληλος Τ.Υ. 
3. Πιλατέρης Σάββας,    
∆Ε Μηχανοτεχνιτών - Υπάλληλος Τ.Υ.
Ημερομηνίες απογραφής: Πέμπτη και Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου & 1 ∆εκεμβρίου 2017 (Η απογραφή θα γίνει παρουσία της υπεύθυνης διαχειρίστριας κας Ευθυμίου Ελευθερίας)
Ειδικά για την απογραφή της διαχείρισης τεχνικού υλικού, τα μέλη της επιτροπής θα ελέγξουν και θα καταγράψουν τα αποθέματα του υγρού οξυγόνου και του πετρελαίου στις υπάρχουσες δεξαμενές του Νοσοκομείου, του βρεφονηπιακού σταθμού και της Σχολής Νοσοκόμων.

Γ) Για την αποθήκη ιματισμού:
1. Γιαλλούσης Γεώργιος,    
   ∆Ε  Συνοδών 
2. Καλοπέτρης Κυριάκος, 
 ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 
3. Κατσικέρη Ευγενία, ΥΕ Σιδερωτριών
Ημερομηνία απογραφής: Παρασκευή 1 ∆εκεμβρίου 2017 (Η απογραφή θα γίνει παρουσία της Προϊσταμένης του Τμήματος Επιστασίας και υπεύθυνης του γραφείου ιματισμού κας Παπαδάκη Ελισάβετ). Για την ομαλή διενέργεια και ολοκλήρωση των απογραφών, η κάθε διαχείριση οφείλει πριν την απογραφή να έχει τακτοποιήσει όλες τις παραλαβές (καταγραφή τιμολογίων) και διαθέσεις των υλικών της. Τέλος, τονίζεται ότι τα μέλη των επιτροπών θα πρέπει να επιδείξουν την απαραίτητη συνέπεια και υπευθυνότητα κατά την εκτέλεση του έργου τους, διότι θα έχουν υπαλληλική και πειθαρχική ευθύνη για τις απογραφές που θα διενεργήσουν.