Λεξιστορείν: Η μόρφωση!

Η λέξη μόρφωση ετυμολογείται από  το ρήμα μορφόω= δίνω μορφή σε κάτι ( > μορφώνω). Συνεπώς,  μόρφωση σημαίνει το να δώσει κανείς μορφή σε κάτι.

Σε τί όμως δίνουμε μορφή μέσω της μόρφωσης; Μα φυσικά στο μυαλό και στην ψυχή του επί μορφώσει ατόμου. Το να δώσουμε ορθή μορφή σε αυτό που ονομάζουμε πνευματική καλλιέργεια αλλά και ψυχική και ηθική.

Σήμερα ο όρος «μορφωμένος» αποδίδεται μόνο σε αυτόν που έχει πολλές γνώσεις. Στην αρχαία Ελλάδα τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά και η λέξη είχε ευρύτερη σημασία.

Χαρακτηριστικά για τον Σωκράτη μόρφωση δεν σήμαινε μόνο συσσώρευση γνώσεων αλλά κυρίως την ορθή  συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι στους άλλους αλλά και στον ίδιο τον εαυτό του.