Πωλούσε ζάχαρη στα Δωδεκάνησα με υπερβολικό κέρδος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΦΙΞΕΙΣ

Παραμένει από χθες εις την πόλιν μας ο βουλευτής Κρήτης κ. Κεφαλογιάννης.

ΕΠΩΛΕΙ ΖΑΧΑΡΙΝ ΜΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΝ ΚΕΡΔΟΣ
Υπό του Α. Τμήματος εσχηματίσθη δικογραφία ήτις και υπεβλήθη εις τον κ. Εισαγγελέα κατά του ΤΣΕΛΗ Νικολάου ετών 42 διότι εκ της ενεργηθείσης προανακρίσεως διεπιστώθη ότι ούτος χονδρέμπορος εισαγωγεύς αποικιακών ειδών τυγχάνων, επώλησε κατά διαστήματα τόσον εις παντοπωλεία της πόλεως, όσον και εις χονδρέμπορους των λοιπών νήσων της Δωδεκανήσου, εν συνόλω 2.2000 χιλιόγραμμα ζάχαριν προελεύσεως Αγίου Δομινίκου προς 7 δραχμάς το χιλιόγραμμον αντί του κανονικού 5.90 δραχμών.

ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Σήμερον την μεσημβρίαν, συνέρχεται εις συνεδρίασιν η Διοικούσα Επιτροπή των Κρατικών Τεχνικών Σχολών Μαθητείας Ρόδου, προς συζήτησιν διαφόρων θεμάτων, τρεχούσης φύσεως, της αρμοδιότητός της.

ΕΤΣΙ ΕΚΡΙΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΨΑΡΙΑ...
Υπεβλήθη μήνυσις κατά του ΠΑΣΤΡΙΚΟΥ Ιωάννου σερβιτόρου, διότι μετέφερεν εκ Καστελλορίζου ιχθείς Α’ κατηγορίας και επώλησεν χονδρικώς εις τον ιχθυοπώλην Δημήτριον Χατζηδημητρίου προς 29 δραχμάς ενώ ταύτα προέκυψεν ότι ηγοράσθησαν προς 19 δραχμάς χονδρικώς παρά του ιχθυοπαραγωγού Καραβεντζή Εμμανουήλ.

ΔΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
ΣΥΝΕΚΡΟΤΗΘΗΣΑΝ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙ’ ΑΠΟΡΟΥΣ
ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου και προς τον σκοπόν ενισχύσεως των πτωχών της Επαρχίας Ρόδου κατά τα Χριστούγεννα, συνιστάται Κεντρική Επιτροπή εκ του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνος, ως προέδρου και εκ των Δημάρχου Ρόδου, Διευθυντού Νομαρχίας, Διευθυντού του Τελωνείου Ρόδου, Προϊσταμένου της Εποπτείας Εμπορίου Δωδεκανήσου, Προϊσταμένου του Κέντρου Προνοίας, Προέδρου του Εμποροβιομηχανικού ΕΠιμελητηρίου, Προέδρου της Ενώσεως Συναιτερισμών και των Προέδρων του Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου και του Εργατικού Κέντρου Νοτίου Συγκροτήματος. Δια της αποφάσεως συνιστώνται υποεπιτροπαί, ως εξής:

1) Ενορία Αγίου Παντελεήμονος κυρίαι και δεσποινίδες Άννα Χαρίτου, Σεβαστή Πετρίδου, Ελπίς Γιαννακού, Ελευθερία Αρφαρά, Αννα Κοκκίτου, Ζωή Φωτεινού, Ελένη Βόνδα και Μαρία Σπανού.

2) Ενορία Αγίου Φανουρίου, κυρίαι και δεσποινίδες Ευαγγελία Κωτιάδη, Ευδοξία Ρεμπάκου, Μαίρη Κανταρτζόγλου, Ευτυχία Κουμέντου, Σουλτάνα Σταυριανάκη, Έλλη Τσοπανάκη, Ελένη Σπυριδάκου και Ειρήνη Τσαβαρή.

3) Ενορία Αγίων Αναργύρων κυρίαι και δεσποινίδες: Κατίνα Μαμαλίγκα, Ευγενία Ποντίκη, Δέσποινα Καλούδη, Αθηνά Ευτυχιάδου και Αικατερίνη Μπαλίδου.

4) Ενορία Αγίου Ιωάννου, κυρίαι και δεσποινίδες: Θέμις Κασφίκη, Σεβαστή Αγγελίδου, Χαριτωμένη Φωταρά, Ευαγγελία Πανηγύρη και Καλλιόπη Αμυγδαλά.

5) Ενορία Μητροπόλεως και Αγίου Γεωργίου Άνω, κυρίαι και δεσποινίδες Μαρίκα Κάζου, Καλλιόπη Καταλειφού, Μπέμπα Κασαπίδου, Σταματία Κρεμμύδα και Μπέμπα Λουϊζίδου.

6) Ενορία Αγίας Αναστασίας, κυρίαι και δεσποινίδες: Χρυσάνθη Χατζησταμάτη, Άννα Χατζηνικήτα, Αίγλη Καζούλη, Λιλή Χατζησταμάτη, Ευαγγελία Μαχραμά και Δώρα Καραμέρου.

7) Ενορία Αγίου Νικολάου και Αγίου Γεωργίου Κάτω, κυρίαι και δεσποινίδες: Τσαμπίκα Κουκούλη, Ελευθερία Καράβα, Αθηνά Γιαννά, Μαίρη Παπαϊωάννου και Δέσποινα Γαρουφαλή.

8) Ενορία Νεοχωρίου, κυρίαι και δεσποινίδες: Φαίδρα Χατζηκωνσταντή, Καλλιόπη Μοσχού, Κρυστάλλω Αρταβάνη, Μαίρη Αναστασιάδου, Μαίρη Βησαρίδου και Ειρήνη Παπαζαχαρίου.

Έργον των εν λόγω Επιτροπών θα είναι η συγκέντρωσις εισφορών εκ του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, του Δήμου Ρόδου, του Οργανισμού, της Καπνοβιομηχανίας, της Ηλεκτρικής Εταιρείας και άλλων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, ως και ο καθορισμός του κατ’ άπορον οικογένειαν βοηθήματος.
Τονίζεται σχετικώς ότι δεν θα διενεργηθή έρανος.

Δια της αυτής αποφάσεως, παρακαλούνται οι Μητροπολίται Κω κ. Εμμανουήλ, Καρπάθου κ. Απόστολος και Καλύμνου κ. Ισίδωρος, όπως εν συνεννοήσει μετά των Επάρχων, προέλθουν εις αναλόγους ενεργείας.