Συμμετοχή της Ρόδου στην  κινητοποίηση των Μουσικών Σχολείων

Στην πανελλήνια κινητοποίηση των Μουσικών Σχολείων, που έχει προγραμματιστεί για σήμερα Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου, συμμετέχει και αυτό της Ρόδου, για τη διεκδίκηση της ικανοποίησης των πάγιων αιτημάτων του τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση-ψήφισμα που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Γυμνασίου – Λυκείου Μουσικού Σχολείου Ρόδου στη συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου αποφάσισε να συμμετάσχει στην πανελλήνια κινητοποίηση διαμαρτυρίας των Μουσικών Σχολείων την Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου 2017, και να αποστείλει ψήφισμα διαμαρτυρίας σε εκπροσώπους των συναρμόδιων φορέων στο οποίο να καταγράφονται τα πάγια αιτήματα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο που χρήζουν άμεσης ικανοποίησης για την εύρυθμη και κατά το νόμο λειτουργία τους.

Στο ψήφισμα που εξέδωσε το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων αναφέρει τα παρακάτω: Απαιτούμε να αναληφθούν όλες οι απαιτούμενες πρωτοβουλίες και η πολιτεία να επιτελέσει το έργο της προβαίνοντας άμεσα στις κατά το νόμο απαιτούμενες ενέργειες για:
• Την ενεργοποίηση των διατάξεων πιστοποίησης μουσικών ειδικοτήτων για τους/τις απόφοιτους/ες Μουσικών Σχολείων, όπως προβλέπεται από τον ιδρυτικό νόμο τους. 
• Την επαρκή και έγκαιρη στελέχωση των Μουσικών Σχολείων με διδακτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. 
• Την κάλυψη των κενών μουσικών διδακτικών ωρών. 
• Την εξασφάλιση της σίτισης όλων των παιδιών για όλη τη σχολική χρονιά. 
• Την αντιμετώπιση των επειγουσών ελλείψεων σχολικής στέγης και της ανάλογης υλικοτεχνικής υποδομής. 

Για το ΔΣ: Ο Πρόεδρος: Καθηγητής Αναστάσιος Κοντάκος.

Η Γραμματέας: Μαρία Ζαγορά.