Πορεία μετά μουσικής στο κέντρο της Ρόδου

Πορεία μετά μουσικής πραγματοποιούν αυτή την ώρα οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου, να ζητώντας ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους σχετικά με τη δημόσια και δωρεάν παιδεία.

Οι μαθητές, ελλείψει εκπαιδευτικών και υλικοτεχνικής υποδομής, ζητούν μεταξύ άλλων κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρωπιά και αξιοπρέπεια.

Τα σχετικά αιτήματα των μαθητών των μουσικών σχολείων Πανελλαδικά αφορούν:

• Την ενεργοποίηση των διατάξεων πιστοποίησης μουσικών ειδικοτήτων για τους/τις απόφοιτους/ες Μουσικών Σχολείων, όπως προβλέπεται από τον ιδρυτικό νόμο τους.

• Την επαρκή και έγκαιρη στελέχωση των Μουσικών Σχολείων με διδακτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.

• Την κάλυψη των κενών μουσικών διδακτικών ωρών.

• Την εξασφάλιση της σίτισης όλων των παιδιών για όλη τη σχολική χρονιά.

• Την αντιμετώπιση των επειγουσών ελλείψεων σχολικής στέγης και της ανάλογης υλικοτεχνικής υποδομής.