Λεξιστορείν: Φίσκα… το έντερο!

Η λέξη φίσκα  χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να δηλώσουμε ότι ένα χώρος  είναι εντελώς γεμάτος, επικρατεί το αδιαχώρητο. 
Οι περισσότεροι  ίσως θεωρούν πως πρόκειται για ιταλική λέξη. Στην πραγματικότητα όμως προέρχεται από τον αρχαίο (και μάλιστα δωρικό) τύπο «φύσκη», που ήταν το παραγεμισμένο με κρέας και καρυκεύματα     έντερο. 
Με την απλοποίηση της γραφής το «υ» μετατράπηκε σε «ι». Από την ίδια ρίζα προέρχονται και οι λέξεις φούσκα και φουσκώνω.