Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη 5 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00, με τηλεδιάσκεψη στα καταστήματα της Σύρου και της Ρόδου.

Σύμφωνα με την πρόσκληση που υπογράφει ο αντιπεριφερειάρχης και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Φιλήμονας Ζαννετίδης, η συνεδρίαση γίνεται:

α) λόγω κατεπείγοντος του 1ου έως και 7ου θέματος, διότι έχουν γίνει οι δεσμεύσεις για τα συγκεκριμένα έργα το 2017 και εάν δεν αναρτηθούν μέσα στο έτος, θα πρέπει να ξαναγίνουν οι δεσμεύσεις από την Οικονομική Επιτροπή με τον νέο Π/Υ το 2018 με συνέπεια την σημαντική καθυστέρηση της διαγωνιστικής διαδικασίας και πορείας των συγκεκριμένων έργων της Περιφέρειας,

β) λόγω του κατεπείγοντος του 8ου και 9ου θέματος ως προς τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων,

γ) λόγω του κατεπείγοντος του 10ου και 11ου θέματος ως προς την ανάγκη έγκρισης δεσμεύσεων και αναθέσεων δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και

δ) λόγω του κατεπείγοντος του 12ου θέματος ως προς την Ορθή Επανάληψη απόφασης Οικονομικής επιτροπής που αφορά έργο Κυκλάδων και την άμεση ανάγκη συνέχισης της διαγωνιστικής διαδικασίας και πορείας του συγκεκριμένου έργου της Περιφέρειας.

Ειδικότερα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης - απορροής όμβριων υδάτων οικισμού Σκάλας Πάτμου».

2. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του στο έργο: «Αποκατάσταση βλαβών επί της Επαρχιακής Οδού Αφάντου - Ψίνθος».

3. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του στο έργο: «Χλοοτάπητας γηπέδου Αφάντου».

4. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, ορισμό πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του στο έργο: «Χλοοτάπητας γηπέδου ποδοσφαίρου Έμπωνας».

5. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, ορισμό πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του στο έργο: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Παστίδας».

6. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, ορισμό πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του στο έργο: «Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Ρόδου Μεσαναγρός προς Αγ. Θωμά».

7. Έγκριση ορισμού επιτροπής διαγωνισμού, ορισμό πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του στο έργο: «Ασφαλτόστρωση οδού σύνδεσης της Επαρχιακής οδού Κατταβιάς - Πρασονήσι με Βρουλιά».

8. Έγκριση μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, «Νέες Ανάγκες».

9. Έγκριση τροποποίησης - επέκτασης δρομολογίων σχολικού έτους 2017-2018 και επιδόματα γονικής μέριμνας, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

10. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες έτους 2017 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

11. Έγκριση αναθέσεων διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

12. Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθμ. 607/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (Αρ. Πρακτικού 21ο συνεδρίασης 15-11-2017) με θέμα: Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών - Συντήρηση οδικού Επαρχιακού δικτύου νήσου Νάξου».