Συνεδριάζει την Παρασκευή το Λιμενικό Ταμείο Ν. Δωδεκανήσου

Συνεδιάζει την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, στο Εμπορικό Λιμάνι Ρόδου με θέματα:

1. Έγκριση αιτημάτων ανάληψης υποχρεώσεων, διάθεσης πιστώσεων δαπανών τρέχουσας χρήσης.

2. Βεβαιώσεις οφειλών 2017

3. Σχετικά με βεβαιώσεις οφειλών στο Ταμείο παρελθουσών χρήσεων

4. Σχετικά με ασφάλιση ευθύνης διοίκησης της Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

5. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή κτιρίου επιβατών στον Λιμένα Ακαντιάς Ρόδου» εργολαβίας Παπαπέτρου Κυριάκου δαπάνης 247.983,75 € (με ΦΠΑ )

6. Έγκριση 2ου Λογαριασμού της παροχής υπηρεσίας με τίτλο : “ Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού λιμενολεκάνης αλιευτικού καταφυγίου Φανών Ρόδου ” ποσού 61.559,04 € με ΦΠΑ 24% υπό του αναδόχου Παπαγεωργίου Κυριάκου

7. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση υποσκαφών παραλιακών κρηπιδωμάτων λιμένα Χάλκης» εργολαβίας ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

8. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών και επίστρωση καρνάγιου στα Κάνια Χάλκης» εργολαβίας Π. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

9. Έγκριση της μελέτης και διάθεση πίστωσης (ΚΑΕ: 10-7329.214) του έργου "Κατασκευή και τοποθέτηση σκιάστρων στον λιμένα Κολώνας Ρόδου", προϋπολογισμού 36.000,00€.

10. Έγκριση 1ου λογαριασμού της προμελέτης με τίτλο "Θωράκιση κόμβου νέου λιμένα Σύμης", αναδόχου μελετητή Κωνσταντίνου Γιαμίν, ποσού 2.480,00€ περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

11. Έγκριση 1ου λογαριασμού του έργου «κατασκευή μεταλλικής αποβάθρας προμαχώνα πύργου NAILLAC ΡΟΔΟΥ» ποσού 3.246,59 € με Φ.Π.Α. εργολαβίας VAST MAKE I.K.E.

12. Έγκριση καθορισμού θέσεων πρόσδεσης σκαφών «Αλιευτικού Καταφυγίου Φανών»

13. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών και προμηθειών της υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αντικατάσταση προσκρουστήρων λιμένα Τήλου» υπό της αναδόχου Εταιρείας VAST- MAKE IKE

15. Έγκριση 1ου Λογαριασμού του έργου : “ Αντικατάσταση προσκρουστήρων λιμένα Τήλου ” ποσού 3.816,98 € με ΦΠΑ 17% υπό της αναδόχου εταιρείας VAST – MAKE IKE

16. Έγκριση 1ου Λογαριασμού για την σύνταξη της μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου : “Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από θαλασσινή πύλη μέχρι λιμένα Ακαντιάς” ποσού 2.465,43€ με ΦΠΑ 24% υπό του μελετητή ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Η. ΓΛΕΝΤΗ

17. Έγκριση 1ου Λογαριασμού του έργου : “Εγκατάσταση τεσσάρων (4) τριφασικών ρευματοδοτών 125Α στην θέση Κολώνα Ρόδου” ποσού 12.996,79€ με ΦΠΑ 24% υπό της αναδόχου εταιρείας ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

18. Έγκριση 3ου Λογαριασμού του έργου : “Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου λιμένα Ακαντιάς” ποσού 47.572,49€ με ΦΠΑ 24% υπό της αναδόχου εταιρείας ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑ ΣΙΑ Ε.Ε.

19. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ

20. Έγκριση δαπανών διαφόρων προμηθειών και εργασιών