Έτσι συμμετέχουμε στο Μαραθώνιο Ρόδου...

Από την περασμένη βδομάδα ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Μαραθώνιο Ρόδου, έναν αγώνα που, εκτός από την απόσταση των 42.195μ., περιλαμβάνει τον Ημιμαραθώνιο, καθώς επίσης αγώνες των 5 και 10χλμ. μαζί με τα 1000μ. για μαθητές μαθήτριες δημοτικών σχολείων.

Θα διαρκέσουν έως τις 22 Απριλίου του 2018, αφού ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για την 29η του συγκεκριμένου μήνα και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν παρουσία είτε ηλεκτρονικά μέσω της νέας ιστοσελίδας της διοργάνωσης στο rhodesmarathon.gr είτε με μια επίσκεψη στα γραφεία της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου επί της Βύρωνος 1 στο βοηθητικό στάδιο. 
-Ατοµικές, οι οποίες γίνονται από µεµονωµένα άτοµα. Κατά την παραλαβή του αθλητικού εξοπλισµού, είναι απαραίτητη η επίδειξη της ταυτότητας και των παραστατικών του εκπτωτικού πακέτου (φοιτητικό πάσο/ κάρτα ανεργίας/ µαθητική ταυτότητα/ στρατιωτική ταυτότητα/ δελτίο αθλητή στίβου ΣΕΓΑΣ ) εφόσον έχει επιλεχθεί, καθώς και το αποδεικτικό κατάθεσης του αντιτίµου συµµετοχής. Σε περίπτωση παραλαβής εξοπλισµού άλλου δροµέα, απαραίτητη είναι η επίδειξη φωτοαντίγραφου της αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του εκπροσώπου του.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Κέντρου Εγγραφών (Registration Center), οι ανήλικοι δροµείς που έχουν δηλώσει συµµετοχή ατοµικά, θα πρέπει να προσκοµίσουν την αστυνοµική τους ταυτότητα καθώς και την υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης του κηδεµόνα, προκειµένου να παραλάβουν τον αθλητικό τους εξοπλισµό. 
-Οµαδικές, για 10 άτοµα και πάνω, χωρίς περιορισµό στην επιλογή Αγώνα Δρόµου. Οι οµαδικές εγγραφές απευθύνονται σε αθλητικούς συλλόγους, συλλόγους δροµέων, γυµναστήρια, εταιρείες, σχολεία, ιδιωτικούς και δηµόσιους οργανισµούς, ταξιδιωτικά γραφεία, αλλά και απλές παρέες ανθρώπων που επιθυµούν να συµµετάσχουν ως οµάδα. 
Η έκπτωση που παρέχεται στην οµαδική εγγραφή είναι 5 ευρώ ανά άτοµο στους Αγώνες Δρόµου των 10.000µ. και 5.000µ. και 10 ευρώ ανά άτοµο στον Μαραθώνιο και Ηµιµαραθώνιο. Κατά την οµαδική εγγραφή ορίζεται ένας αρχηγός της οµάδας, ο οποίος µπορεί να είναι ο ίδιος δροµέας.

Σε κάθε περίπτωση ο αρχηγός της Οµάδας εκπροσωπεί την οµάδα για διάφορα θέµατα έναντι των διοργανωτών. Ο αρχηγός της οµάδας κατά την παραλαβή του εξοπλισµού της οµάδας του, θα πρέπει να έχει µαζί του την αστυνοµική του ταυτότητα, καθώς και το αποδεικτικό της κατάθεσης του αντιτίµου της συµµετοχής της οµάδας του. 
Αν δεν καταστεί δυνατή η παραλαβή του εξοπλισµού από εκείνον, θα πρέπει επισήµως να υποδειχθεί στη διοργάνωση ο αντικαταστάτης του, ως εκπρόσωπος της οµάδας, ο οποίος κατά την παραλαβή θα πρέπει να έχει µαζί του την ταυτότητά του και το αποδεικτικό της κατάθεσης του αντιτίµου της συµµετοχής της οµάδας. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικοι δροµείς στην οµάδα, ο αρχηγός της οµάδας καθίσταται υπεύθυνος να προσκοµίσει τις υπεύθυνες δηλώσεις συγκατάθεσης των κηδεµόνων, προκειµένου να παραλάβει τον εξοπλισµό τους. Όσον αφορά τις οµαδικές συµµετοχές των σχολείων θα πρέπει ο αρχηγός της οµάδας να προσκοµίσει την κατάσταση των συµµετεχόντων µαθητών-τριών µε επίσηµο έγγραφο του σχολείου, συνοδευµένη από τις υπεύθυνες δηλώσεις των κηδεµόνων.
* Μαραθώνιος: Ατομικό: 35€, Ομαδικό: 25€, Εκπτωτικό: 25€ 
Ηµιµαραθώνιος: Ατομικό:  30€, Ομαδικό: 20€, Εκπτωτικό: 20€ 
Αγώνας Δρόµου 10.000µ: Ατομικό: 20€, Ομαδικό: 15€, Εκπτωτικό: 15€ 
Αγώνας Δρόµου 5.000µ.: Ατομικό: 10€, Ομαδικό: 5€, Εκπτωτικό: 5€ 
Αγώνας Δρόµου 1.000µ. Δωρεάν-

* Το εκπτωτικό πακέτο αφορά στους άνεργους, φοιτητές, µαθητές, στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας, και οµαδικές εγγραφές, οι οποίοι θα πρέπει να προσκοµίσουν ή αποστείλουν το σε ισχύ αποδεικτικό παραστατικό ιδιότητας τους µε fax ή µε email, αµέσως µετά την εγγραφή τους. Η ομαδική συμμετοχή των αθλητών των σωματείων της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου ορίοζεται μόνο για ρτον αγώνα των 5000μ. στα 10 ευρώ με την επιστροφή του  μισού αντιτίμου στα σωματεία αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Σε όλους τους άλλους αγώνες ισχύει η προκαθορισμένη ομαδική τιμή καθώς και η επιστροφή.  
** Η συµµετοχή των µαθητών γίνεται µόνο µέσω οµαδικής δήλωσης του σχολείου τους, συνοδευόµενη από τις δηλώσεις συγκατάθεσης των κηδεµόνων τους.

Παροχές πακέτων αθλητικού εξοπλισµού και συµµετοχής: Οι παροχές για κάθε συµµετοχή ανάλογα µε τον αγώνα διαµορφώνονται ως εξής: 
Μαραθώνιος δρόµος: Αναµνηστικό τεχνικό t-shirt adidas, αριθµός συµµετοχής, ηλεκτρονική χρονοµέτρηση, αναµνηστικό µετάλλιο, τροφοδοσία κατά την διάρκεια του αγώνα και στον τερµατισµό, παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικό δίπλωµα συµµετοχής.
Ηµιµαραθώνιος δρόµος: Αναµνηστικό τεχνικό t-shirt adidas, αριθµός συµµετοχής, ηλεκτρονική χρονοµέτρηση, αναµνηστικό µετάλλιο, τροφοδοσία κατά την διάρκεια του αγώνα και στον τερµατισµό, παροχή ιατρικών υπηρεσιών, ηλεκτρονικό δίπλωµα συµµετοχής. 
Δρόµος 10.000µ. & 5.000µ.: Αναµνηστικό τεχνικό t-shirt αριθµός συµµετοχής, ηλεκτρονική χρονοµέτρηση, αναµνηστικό µετάλλιο, παροχή νερού, παροχή ιατρικών υπηρεσιών, πιστοποιητικό συµµετοχής.