Λεξιστορείν: Το στοιχειωμένο σπίτι!

Η λέξη  στοιχειό,  όπως είναι εύκολα κατανοητό, προέρχεται από την λέξη στοιχείο με καταβιβασμό του τόνου και την αντίληψη των αρχαίων πως τα στοιχεία της φύσης (αέρας, γη, φωτιά και νερό) αλλά και τα ουράνια σώματα είτε είναι δαιμόνια είτε ελέγχονται από δαιμόνια και ασκούσαν σημαντική επιρροή στην ζωή και στις πράξεις των ανθρώπων.

Έτσι  σήμερα η λέξη έχει αποκτήσει ευρύτερη σημασία και έχει ταυτιστεί με την έννοια «φάντασμα ή κακοποιό και απειλητικό δαιμόνιο».

Η ίδια λέξη μας έδωσε και το  «στοιχειωμένο σπίτι» δηλαδή τον οίκο που ελέγχεται και ενοχλείται απ’ τα στοιχειά.