Προτάσεις του Χ. Κόκκινου για την ενδυνάμωση των επενδύσεων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην Ε.Ε.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινος με την ιδιότητα του μέλους της Εθνικής μας Αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετείχε στις 1.12.2017 στην 126η Σύνοδο Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου στη Βρυξέλλες.

Παρουσία και ομιλία του κ. Πιερ Μοσκοβισί, Επιτρόπου Αρμοδίου για Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις, τη Φορολογία και τα Τελωνεία, συζητήθηκαν:

- η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ως το 2025,

- ο πιθανός αντίκτυπος της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.,

- ο εκσυγχρονισμός της σχολικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

- η προώθηση της καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα με προώθηση ψηφιακών λύσεων,

- η αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών,

- η υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών

Ο κ. Χ. Κόκκινος στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε «στην ανάγκη δημιουργίας σταθερού τοπίου στην Ευρώπη, που θα έχει κοινωνική συνοχή και αειφόρο ανάπτυξη. Επιβάλλεται να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αύξηση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. με αντίστοιχη αύξηση της εισφοράς σε αυτόν των κρατών - μελών της Ε.Ε., με στόχο να επιτευχθεί και η οικονομική συνοχή.

Οι ακραίες φωνές που ακούγονται, αλλά και η δημιουργία Ευρώπης πολλών ταχυτήτων, μόνο στη διάλυσή της οδηγούν. Χρειάζεται υπευθυνότητα και σοβαρότητα απ΄ όλους και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα το Brexit δεν έχει υλοποιηθεί και συγχρόνως δεν έχουν διαπιστωθεί μεγάλα προβλήματα, μας κάνει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, αλλά οι προκλήσεις που υπάρχουν απαιτούν εγρήγορση και επαγρύπνηση.

Η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών, η ελάφρυνση των χρεωμένων χωρών, η δημιουργία «έξυπνων» δαπανών και η αξιοποίηση των κοινωνικών εταίρων, μπορεί να δώσει δυναμική για επενδύσεις, απασχόληση και ανάπτυξη στην Ε.Ε..».