Το Εργατικό Κέντρο Δωδεκανήσου ζητάει οικονομική ενίσχυση για να μην του γίνει έξωση

ΤΟ ΕΡΓΑΤ. ΚΕΝΤΡΟΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΖΗΤΕΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΕΞΩΣΘΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ

Το Εργατικόν Κέντρον Δωδεκανήσου απειλείται με έξωσιν υπό του ΟΔΑΠΔΔ, λόγω καθυστερήσεως καταβολής των ενοικίων.

Τούτο εγνωστοποιήθη χθες υπό του ΕΚΔ δι’ εγκυκλίου του προς τα Σωματεία της δυνάμεώς του, δια της οποίας απευθύνει έκκλησιν προς αυτά, όπως αποστείλουν ταχέως έκαστον οικονομικήν ενίσχυσιν, η οποία “πρέπει να υπερβαίνη το ποσόν των 100 δραχ.”

Η ενίσχυσις, ως τονίζεται εις εν σημείον της εγκυκλίου, θα χρειασθή και δια την πληρωμήν των μισθώ και ων δώρων του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου κ. Λαμπριανού, του δακτυλογράφου και του κλητήρος.


ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΘΕΤΙΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Εξαιρετική θα είναι η τουριστική κίνησις κατά το 1958 εις Ρόδον
Το ξενοδοχείον ΣΤΕΡ εκλείσθη κατά 90%
 


ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.
Ως πληροφορούμεθα, εντός των ημερών αναμένεται να αφιχθή εις Ρόδον ο Γεν. Γραμματεύς του ΕΟΤ κ. Φωκάς, συνοδευόμενος υπό του αρχιτέκτονος κ. Σαρλή, προκειμένου να εξετάση επιτοπίως την δυνατότητα ανεγέρσεως νέων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων εις Ρόδον ως και την διαρρύθμισιν των υπαρχόντων ξενοδοχείων (Θέρμαι, Πίνδος κ.τλ.)

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
Επίσης εγνώσθη ότι η τουριστική κίνησις του 1958 θα είναι μεγαλυτέρα από κάθε προηγούμενον έτος.

ΕΚΛΕΙΣΘΗ ΚΑΤΑ 90% ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΣΤΕΡ
Εξ άλλου τον Απρίλιον θα έχη περατωθή το ξενοδοχείον της Σχολής Τουριστ. Επαγγγελμάτων (πρώην Α.Α.Ρ.) το οποίον θα περιλαμβάνη μεγάλον κήπον, πίσταν χορού και κήπον παιδικής χαράς. Ήδη, το ξενοδοχείον της Σ.Τ.Ε.Ρ. έχει κλεισθή κατά 90% δια την θερινήν περίοδον, υπό ξένων παραθεριστών.


ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Κατά την τελευταίαν της συνεδρίασιν η Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Στέγης, ενέκρινε την χορήγησιν δανείων εις σεισμοπαθείς β’ κατηγορίας. Κατά κοινότητα, χορηγούνται εις έκαστον, τα εξής ποσά: Κοινότης Αφάντου: Νικόλαος Κασσιώτης 2.000 δραχμαί, Κωνσταντίνος Σπανός 1.500. Κοινότης Κοσκινού: Νικόλαος Σεβαστάκης 5.000, Σωτήριος Λεμονής 1.000, Νικόλαος Χατζηνικόλας 10.000 Κοινότης Σιάννων:Σταύρος Σταμπολής 3.000. Κοινότης Μονολίθου: Παπακλήμης 18.000 Τριανταφυλλιά Χατζαργύρη 15.000, Μαράι Ηρωνύα 15.000, Μαριάνθη Νικολή 10.000, Αικατερίνη Θυρή 6.000, Αριστομένης Θυρής 3.000, Μιχαήλ Διακοσάββας 2.000, Νικόλαος Διακοσάββας 10.000. Κοινότης Ιστρίου: Δημήτριος Κωτιάδης 6.000. Κοινότης Δαματριάς: Μόσχος Καραβόλιας 1.000. Κοινότης Μαριτσών:Μιχαήλ Παπακώστας 1.000, Γεώργιος Καράλας 1.000, Στέργος Τσελιού 5.000, Στεργούλα Πολάκη 10.000. Κοινότης Καλαβάρδων: Στέργος Σπαρταλής 2.000, Τσαμπίκα Παρασκευά 12.000, Κυριαζής Χατζηκυριαζής 1.000, Κλεόβουλος Καστρουνής 2.200. Κοινότης Παστίδας: Νικόλαος Λενιού 5.000. Πόλεως Ρόδου: Ιωάννης Παπαδόπουλος 3.000, Αικατερίνη Ζουγανέλη 5.000, Γρηγόριος Νιμορακιωτάκης 1.000, Εμμανουήλ Ρούσσος 8.000, Σμαράγδη Κουτσή 4.000, Σεβαστή Λάμπρου 1.500, Ματπαζίλ Μεμέτ 8.000, Γεώργιος Τρουμούσης 6.000, Ελευθέριςο Κακλιός 1.000, Αικατερίνη Γιανέσκου 7.000, Μαρία Αγαπητίδου 3.000, Βαλασία Δημητρίου 5.000, Εμμανουήλ Καρναβάς 3.000 και Παναγιώτη Μουζουράκης 2.000.