Λεξιστορείν: Ο ανάπηρος!

Οι  λέξεις ανάπηρος και αναπηρία έχουν  τη ρίζα τους  στο αρχαίο ρήμα "πηρώ" που σημαίνει "καθιστώ κάποιον μη ικανό, ατελή" και στο επίθετο πηρός= ο ακρωτηριασμένος.

Πήρωσις σήμαινε  "την έλλειψη αρτιότητας, δηλαδή την μερική ή ολική έλλειψη μέλους, οργάνου ή λειτουργίας".

Όλες αυτές οι λέξεις ανάγονται στη  λέξη πήμα (<πάσχω) που σημαίνει  το πάθημα, την συμφορά.