Η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου προσπαθεί να πετύχει την εξαγωγή ελαιολάδου

ΔΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ 

Δι’ εγκυκλίου του Υπουργ. Εργασίας γνωρίζεται ότι τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων δια τα Ανθρακωρυχεία Βελγίου, δέον όπως υποβληθούν μέχρι της 20ης Δεκεμβρίου.

ΔΙΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟΝ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
Υπό του Υγειονομικού Κέντρου προεκηρύχθη η θέσις του αγροτικού ιατρού Ολύμπου Καρπάθου. Οι ενδιαφερόμενοι δέον όπως υποβάλουν τα δικαιολογητικά των μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου.

ΑΠΕΠΛΕΥΣΑΝ ΧΘΕΣ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
Χθες τη μεσημβρίαν απέπλευσαν δι’ ανοικτήν θάλασσαν, τα επί δεκαήμερον παραμείναντα εις τα ροδιακά ύδατα αμερικανικά πολεμικά πλοία.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, κατά το β’ δεκαπενθήμερον του τρέχοντος μηνός, αναμένεται να καταπλεύση αμερικανικόν αεροπλανοφόρον.

ΕΝΩ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΗΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Η Ε.Γ.Σ.Δ. θα προσπαθήση να επιτύχη εξαγωγήν του ελαίου που συγκεντρώνει

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

Του κ. ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΤΙΝΗ


Η συγκέντρωση του ελαιολάδου, με την προοπτική επιτεύξεως ικανοποιητικών τιμών, άρχισε. Η κάποια επιφυλακτικότητα-αναμφισβήτητη και δικαιολογημένη-που οφειλόταν στην άγνοια της καταπληκτικής ποσοτικά παραγωγής, υπεχώρησε και έδωσε την θέση της στην απόλυτη εμπιστοσύνη στα μέτρα της Κυβερνήσεως και στην δραστηριότητα της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου. Ηδη, από χθες άρχισε κανονικά η προσκόμιση ελαιολάδου, παρέδωσαν δε το λάδι τους παραγωγοί των κοινοτήτων Αφάντου, Λαέρμων, Ψίνθου και Παραδεισίου. Ως πρώτη προκαταβολή, δίδονται στους παραγωγούς 10.90 δραχμές κατά κιλό ή 14 δρχ. κατ’ οκά.ΤΑ ΨΕΥΔΗ
Η συγκέντρωσις ελαίου ήρχισε. Και επειδή ωρισμένη εφημερίς έγραψεν ότι η ΕΓΣΔ δεν έχει ελαιοδεξαμενάς και ότι διαχωρίζει το έλαιον εις δύο μόνον οξύτητας δι’ αναμίξεως αυτού, διευκρινίζεται ότι η ΕΓΣΔ έχει εις την ΡΟΔΙΑ 12 ελαιοδεξαμενάς, χωρητικότητος 500 τόννων, εις τας οποίας το έλαιον αποθηκεύεται κατά βαθμόν οξύτητος.

Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ
Η οριστική τιμή του λαδιού δεν έχει διαμορφωθή ακόμη, λόγω της μεγάλης παραγωγής, τόσο στην υπόλοιπη Ελλάδα, όσο και στα Δωδεκάνησα. Υστερα είναι η ύπαρξη ποσοτήτων σπορελαίου, που προ ημερών ευτυχώς απαγορεύθηκε η εισαγωγή του από την Κυβέρνηση, καθώς και ποσοτήτων τυποποιημένου ελαίου.
Αλλά υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι η τιμή του λαδιού χάρη στο ενδιαφέρον της Κυβερνήσεως, θα διαμορφωθή σε ικανοποιητικά επίπεδα.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τοπικά, οι ελπίδες είναι ακόμη περισσότερες. Σύμφωνα με πληροφορίες, που είχε την καλοσύνη να μας δώση εκπρόσωπος της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών, η Ενωση θα συνεχίση την συγκέντρωση ελαιολάδου στο εργοστάσιο ΡΟΔΙΑ, στις ειδικές 12 ελαιοδεξαμενές και κατά βαθμόν οξύτητος χωριστά. Παράλληλα θα καταβληθούν προσπάθειες της Ενώσεως, για την εξαγωγή του λαδιού στο Εξωτερικό ή στο Εσωτερικό και για την επίτευξη τιμής ικανοποιητικής, προς όφελος των παραγωγών. Η ικανοποιητική τιμή, που θα επιδιωχθή να εξασφαλισθή, θα έχη ως αποτέλεσμα το να πάρουν οι παραγωγοί μεγαλύτερα ποσά κατά την εξόφληση. Τονίζεται σχετικά, ότι όπως ήδη έχει εξαγγελθή, η Κυβέρνηση θα πραγματοποιήση συγκέντρωση για λογαριασμό του Δημοσίου και τότε, υπάρχει η δυνατότητα να παραδοθή το λάδι, εφ’ όσον όμως γίνη τέτοια συγκέντρωση στην Δωδεκάνησο και εφ’ όσον η ΕΓΣΔ κρίνει ότι η τιμή είναι ικανοποιητική.

ΝΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΘΗ
Γενικά πάντως, τώρα που λειτουργούν τα 4 πρότυπα ελαιουργεία και που η παραγωγή αυξάνει από χρόνο σε χρόνο, τώρα που η ΡΟΔΙΑ με τα μηχανήματά της ανήκει στην ΕΓΣΔ, θα έπρεπε να μελετηθή η δυνατότητα κατασκευής τυποποιημένου ραφινέ λαδιού και η εξεύρεση αγορών τοποθετήσεώς του.

Γ. ΜΑΡΤΙΝΗΣ