Από τα χρόνια τα παλιά

Όποιος πιστεύει ότι «ΡΟΔΙΑΚΗ» παλαιότερων χρόνων μπορεί να βρει μόνο στην βιβλιοθήκη …. πλανάται πλάνην οικτράν!

Η συγκεκριμένη εφημερίδα που απεικονίζεται στη φωτογραφία την εντόπισε ο δικαστικός υπάλληλος Μιχάλης Φραγκίνης μεταξύ των δικογραφιών που πρόκειται να καταστραφούν, και είχε κυκλοφορήσει στις 16 Σεπτεμβρίου 1993!

Τελείως διαφορετική σε σχήμα από αυτή που κυκλοφορεί σήμερα, αλλά πάντα … «Η ΡΟΔΙΑΚΗ» σας/ μας!!!!                                 
Ελ.Π.