Η διοργάνωση των «μεγάλων» στο τζούντο

Ανακοινώθηκε από την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο η ημερομηνία και ο τόπος τέλεσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών-Γυναικών. Έτσι, το κλειστό των Αγίων Θεοδώρων θα φιλοξενήσει τους σημαντικούς αυτούς αγώνες το σαββατοκύριακο 16-17 Δεκεμβρίου με ώρα έναρξης και τις δύο μέρες στις 10.00.

Στη διοργάνωση μπορούν να λάβουν μέρος γεννηθέντες (-είσες) μέχρι τις 31/12/1996 αλλά και μέχρι τις 31/12/2000. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν γνωστές και οι δηλώσεις συμμετοχής από τοπικά μας σωματεία με παράδοση και διακρίσεις σ’ αυτές τις διοργανώσεις.

Οι κατηγορίες βάρους είναι οι παρακάτω:

Σάββατο: Ανδρών: -73, -81,-90,-100,+100, Γυναικών:   -57, -63,-70,-78,+78

Κυριακή: Ανδρών:  -60, -66, Γυναικών:-48, -52.

Την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου και ώρα 22.00 θα γίνει η κλήρωση και θ’ ανακοινωθεί από τους διοργανωτές.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Ομοσπονδίας το αργότερο μέχρι τις 14.00 της Τετάρτης 13 Δεκεμβρίου.

Οικονομικοί όροι:

Τα σωματεία θα καταβάλλουν το ποσόν των 10 € ανά αθλητή(-τρια), ως δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες. Η υποχρέωση αυτή των σωματείων πρέπει να έχει περατωθεί μέχρι το πέρας της ζύγισης κάθε ημέρας.

Μετά το πέρας της ζύγισης, αν δεν έχει περατωθεί η υποχρέωση κάποιου σωματείου, οι αθλητές του θα διαγράφονται, το ίδιο ως εάν ήταν υπέρβαροι. Κάλυψη μέρους της υποχρέωσης θα επιφέρει αναλογικό αποκλεισμό αθλητών κατά την κρίση του υπευθύνου των αγώνων. Η Ομοσπονδία δεν θα καλύψει οικονομικώς οποιαδήποτε έξοδα των συμμετεχόντων.

Τα όργανα των αγώνων εφαρμόζουν ήδη ειλημμένες αποφάσεις και οδηγίες της Ομοσπονδίας χωρίς να την υποκαθιστούν κατά την διάρκεια των αγώνων.

Αρμόδιοι να απευθύνονται στα όργανα των αγώνων για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται είναι μόνο οι δηλωθέντες προπονητές των σωματείων και όχι άλλοι παράγοντες αυτών ούτε ασφαλώς οι γονείς των αθλητών και οι θεατές.

Τα όργανα των αγώνων δεν αποτελούν ιδιαίτερη Αρχή και επομένως τα σωματεία δεν εκπροσωπούνται ενώπιον τούτων κατ’ ανάλογη εφαρμογή του νόμου.