Νέο δ.σ. στο σωματείο  οδηγών τουριστικών  λεωφορείων

Μετά από τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας Διοίκησης και λοιπών οργάνων, που πραγματοποιηθήκαν στις 25/11/2017, ημέρα Σάββατο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ε.Κ.Ρ, εξελέγησαν για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου οι παρακάτω:
1) Καπάνταης Στυλιανός του Γεωργίου
2) Κρυστάλλης Γεώργιος του Ευριπίδη
3) Σιανάβας Νικόλαος του Γεωργίου

4) Σκουλάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου
5) Μιχελλής Μιχάλης του Εμμανουήλ
6) Αμπελάς Σέργιος του Γεωργίου.
7) Ραγκούζης Θωμάς του Φωτίου

Ο πλειοψηφίσας Σύμβουλος Καπάνταης Στυλιανός κάλεσε τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ σε συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη Συγκρότηση σε Σώμα, στις 29/11/2017. Μετά από ψηφοφορία το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αποτελείται από τους κάτωθι :
Πρόεδρος: Καπάνταης Στυλιανός
Αντιπρόεδρος: Μιχελλής Μιχαήλ

Γεν. Γραμματέας : Κρυστάλλης Γεώργιος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας : Ραγκόυζης Θωμάς
Ταμίας : Αμπελάς Σέργιος
Αναπλ. Ταμίας : Σιανάβας Νίκος
Μέλος : Σκουλάς Κωνσταντίνος

Ο νέος Πρόεδρος του Σωματείου ευχήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σωματείο στα τηλέφωνα :  6948336201 ( Καπάνταης Στυλιανός )
6974886240 ( Κρυστάλλης Γεώργιος )