Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  στις 15/12/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου) με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση της υπ’ αριθ. 186/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Αίτημα τροποποίησης Κανονισμού Κοινοχρήστου χώρου στην οδό Μανδηλαρά.

2) Έγκριση της υπ’ αριθ. 37/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα: «Τροποποίηση ρυμοτομικού Σχεδίου πόλης Ιαλυσού στο τμήμα διέλευσης της παρόδου 9ης Μαϊου δια μέσου της ΚΜ 964 Γαιών Τριαντών.

 3) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του JAKAJ AGOSTIN  στη Δ.Κ. Ρόδου επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 50-53 (‘Εγγραφα ΑΠ α) 7304/14-12-2015, β) 951/2016 γ) 1539/2016 δ) 3360/2016 ε) 4033/20016 στ) 4446/2016.

 4) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΤΟΥΡΛΟΥΓΚΟΥ Μ. &Σια (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1538/2016).

 5) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του  ΧΑΡΟΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επί της οδού Δημ. Θεοδωράκη 30 & Καρπάθου  (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 7072/2016).

6) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της Μαρίας Σαρούκου επί της πλατείας Εβραίων Μαρτύρων 10-12 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης 3065/31-5-2017).

7) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΟΥ Ευθυμίας επί της οδού Αρίωνος 4 (Έγγραφα ΑΠ 4828/2017 και 5230/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης)

8) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του ΣΑΗ Νικήτα επί της οδού Αρίωνος 14-15 (Έγγραφα ΑΠ α)4827/2017 και β) 5220/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης)

9) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος των ΤΑΜΒΑΚΑ Δημητρίου και ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ Ηλία επί της οδού Αγ. Σοφίας 54 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 4219/2017).

10) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος της «Β. ΔΟΝΤΑΣ Σια ΟΕ» επί της οδού Απελλού 9 (Έγγραφο ΑΠ 5241/2017 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης)

11) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 25-27. (Έγγραφο ΑΠ 11/63079/2017 της Δημ. Ενότητας Ιαλυσού). 

12) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του  ΜΟΣΧΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ επί της οδού Πρωτογένους 56 στην Δημ. Ενότητα Ιαλυσού. (Έγγραφο ΑΠ 11/64210/2017 της Δημ. Ενότητας Ιαλυσού).