Φλας στο παρελθόν

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΖΩΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Χθες κατενεμήθη υπό επιτροπής πίστωσις 15.000 δραχμών εκ του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δι’ επιχορήγησιν των ιδιοκτητών, αρρένων ζώων αναπαραγωγής του Νομού Δωδεκανήσου.
Η επιχορήγησις θα δοθεί υπό την απαραίτητον προϋπόθεσιν, ότι οι ιδιοκτήται θα υπογράφουν μετά των οικείων γεωπόνων Συμφωνητικόν εις τετραπλούν, υποχρεούμενοι διά την καλήν διατήρησιν του άρρενος ζώου καθ’ όλον το από 1ης Νοεμβρίου 1957 μέχρι 31ης Οκτωβρίου 1958 χρονικός διάστημα, προς διενέργειαν αναλόγου προς το είδος του ζώου αριθμού επιβάσεων εις τα θήλεα ζώα της περιοχής των. Ούτως, επιχορηγούνται οι εξής ιδιοκτήται ταύρων: 

Απόστολος Πουλιός εκ Κω 1000 δραχμαί, Νικόλαος Διακονικολάου εξ Αρχιπόλεως 1000, Ιωάννης Καρίκας εκ Μονολίθου 750, Γεώργιος Νικολής εκ Μονολίθου 750, Σταμάτιος Κυριακός εκ Σιάννων 750, Παναγιώτης Πελαρδής εξ Αγίου Ισιδώρου 750, Γεώργιος Καραγιάννης εκ Κρητηνίας 750 και Παύλος Παπασταμάτης εκ Καταβιάς 1000 διά κριούς Χιακής φυλής ανά 250 δραχμάς εις τους Μεχμέτ Ισμορνίογλου εκ Κω, Αντώνιος Καραναστάσης εκ Καρδαμένης, Παναγιώτης Μακρής εξ Αρχιπόλεως, Νικόλαος Τσιγγελάκης εκ Κοσκινού, Αντώνιος Κεπέρης εκ Καλυθιών, Ευάγγελος Γιαννάς εκ Καλυθιών, Αχιλλεύς Χατζηλαζάρου εκ Λάρδου, Κωνσταντίνος Κωνσταντάκης εκ Λαέρμων, Ευστάθιος Πούλος εξ Ιστρίου, Σταύρος Πελεκάνος εκ Βατίου, Ιωάννης Καμπούρης εκ Βατίου, Νικόλαος Μικρομανώλης εκ Σορωνής, Μιχαήλ Ευσταθίου εκ Φανών, Ιωάννης Παπαθεοδώρου εκ Φανών και Γεώργιος Σταυρουλλάκης εκ Μανδρακίου.

Διά τράγους βελτιωμένους Μάλτας ανά 250 δραχμάς Σάββας Πάττας εκ Παστίδος, Πέτρος Βλαστός εκ Μαριτσών, Σαράντης Σαράντος εκ Δαματριάς, Σταμάτιος Χατζησταματίου εκ Παραδεισίου, Κάρολος Μακρής εκ Καλαβάρδων, Ιωάννης   Παχούλης εκ Θολού και Ιωάννης Καλλιγάς εκ Γενναδίου. 
Διά τράγους βελτιωμένους “Ζάανεν” ανά 250 δραχμάς: 

Αντώνιος Κουφαλάκης εξ Αρχιπόλεως, Γεώργιος Μανωλάκης εκ Δήμου Καρπάθου, Κωνσταντίνος Κυριάκος εκ Τριάντα, Στέφανος Στεφανάκης εκ Κρεμαστής, Μιχαήλ Λαού εκ Κρεμαστής, Καλετός Πότσου εκ Παραδεισίου και Παναγιώτης Γιορδαμνής εκ Διμυλιάς, Δια κάπρους φυλής Εντελτσβάιν ανά 250 δραχμάς: Θεοδόσιος Ανδρέου εξ Αντιμαχείας και Μιχαήλ Μαχαιράκης εκ Μονολίθου. 

 


Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Χθες ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων ετέλεσε Μέγαν Εσπερινόν εις τον εορτάζοντα Ιερόν ναόν του Αγίου Σπυρίδωνος της κοινότητας Θολού. Σήμερον την πρωίαν ο Μητροπολίτης θα τελέσει την Θείαν Λειτουργίαν εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν ναόν, συμπαραστατούμενος υπό του Ιερού Κλήρου της πόλεως Ρόδου. 


ΔΙ’ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Δι’ αποφάσεως του Νομάρχου κ. Ρεμπάκου διετέθησαν εκ του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού, δι’ ενίσχυσιν Κοινωφελών ιδρυμάτων αι εξής πιστώσεις: 
Διά το ορφανοτροφείον Αρρένων 4.000 δραχμαί, Διά το Ορφανοτροφείον Θηλέων 3.000. Και διά τον Οίκον Ευγηρίας Δωδεκανήσου 3.000.


Ο κ. ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΝ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών προχθές την πρωίαν ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Γαβριήλ Χαρίτος συνεργάσθη μετά του προέδρου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. Αγαθοκλή, επί θεμάτων αφορώντων τον τουρισμόν της Δωδεκανήσου.
 Ο κ. βουλευτής έμεινεν απολύτως ικανοποιημένος εκ του επιδειχθέντος ενδιαφέροντος διά τα τουριστικά ζητήματα των νήσων.