Σε καλή πορεία τα οικονομικά του δήμου Ρόδου

Σε καλή πορεία βρίσκονται τα οικονομικά του Δήμου της Ρόδου, όπως αποτυπώθηκε στον ισολογισμό του οικονομικού έτους 2016, ο οποίος εγκρίθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, χθες, εγκρίθηκε ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης της περιόδου 1/1/2016-31/12/2016. Σημειώνεται ότι ο απολογισμός έχει ήδη περάσει σε άλλη συνεδρίαση και θα γίνει προσπάθεια ώστε μέχρι τα τέλη του χρόνου το αργότερο να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, Αντιδήμαρχο, κ. Σάββα Διακοσταματίου, απ’ αυτά που έχουν ελέγξει οι ορκωτοί στον ισολογισμό, προκύπτει ότι τα οικονομικά του Δήμου παρουσιάζουν μία αύξηση των εσόδων και μία σταδιακή μείωση των εξόδων του. 

«Είναι σε πολύ καλή κατάσταση δηλαδή ο Δήμος», δήλωσε ο κ. Διακοσταματίου, σημείωσε όμως ότι υπάρχει ένα προβληματάκι, το οποίο αναμένεται να εξαλειφθεί του χρόνου, καθώς είχε μεγάλη επισφάλεια στα έσοδα από το ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. λόγω της επικείμενης κατάργησής του, και φαίνεται αυτό το αρνητικό. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι το μόνο αρνητικό σημείο, που είναι όμως τεχνικού χαρακτήρα και του χρόνου, καλώς εχόντων των πραγμάτων, στον επόμενο ισολογισμό πλέον αυτή δεν θα υπάρχει.

Όσο για την αύξηση των εσόδων, όπως εξήγησε ο Αντιδήμαρχος, αυτή οφείλεται στο ότι ο Δήμος προσπάθησε με πάρα πολλούς τρόπους να έρθει ο κόσμος και να πληρώσει τις οφειλές του. Επίσης, κατά ένα μικρό κομμάτι, οφείλεται στην αύξηση των κλινών στο νησί, όχι το ποσοστό βέβαια, αλλά τα τέλη παρεπιδημούντων  που εισέπραξαν. Ακόμη, ο Δήμος εισέπραξε και τόκους από τις καταθέσεις του και, σε γενικές γραμμές, υπήρξε καλή ροή εσόδων, με ταυτόχρονη μείωση των εξόδων.

Για τα τελευταία, μάλιστα, είπε ότι κάποια φαντάζουν ασήμαντα ωστόσο έχουν αντίκτυπο, όπως με την κατάργηση των εισηγήσεων και την εισαγωγή των tablet στο δ.σ., που αυτόματα υπήρξε κέρδος στα έξοδα για χαρτί. Ακόμη, με την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εσωτερικά στο Δήμο μειώνουν το κόστος λειτουργίας, όπως και ο περιορισμός των καυσίμων και των λιπαντικών από 1,5 εκατ. ευρώ στο 1 εκατ. ευρώ περίπου, είναι μία αισθητή μείωση ενώ λίγο συνέβαλε και ο περιορισμός των λειτουργικών εξόδων και αυτόματα φαίνεται η μείωση των εξόδων και αύξηση των εσόδων.

Τέλος, ρόλο έπαιξαν και τα ληξιπρόθεσμα που κατάφερε και πήρε ο Δήμος και πλήρωσε ένα ποσό περίπου 1,5 εκατ. ευρώ μέσα στο 2016, κάτι που επίσης ήταν μία ελάφρυνση για το Δήμο.