Διαβούλευση “εξπρές” για το κτηματολόγιο Δωδεκανήσου

Στις 20 Δεκεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η σχετική προθεσμία που δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφορικά με την διαβούλευση του σχεδίου νόμου, με τίτλο «Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου»  και το οποίο αφορά άμεσα και την περιοχή της Δωδεκανήσου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο δόθηκε σε διαβούλευση πριν από μερικές μέρες  και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 του μήνα, χρονικό διάστημα που χαρακτηρίζεται από πολλούς νομικούς της περιοχής μας ως υπερβολικά μικρό.
Όπως υπογραμμίζει στο διαβιβαστικό του σημείωμα ο Υπουργός κος Γιώργος Σταθάκης, «οι απόψεις και οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.»

Έτσι, από τον ερχόμενο, Ιανουάριο, καταργούνται  όλα τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας, καθώς και τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου, με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τίτλο, «Σύσταση Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου», που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή.

Με το νέο νομοσχέδιο όπως έχει γράψει το ecopress.gr ιδρύεται νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), υπό την εποπτεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, στο οποίο θα ενταχθούν όλα τα υποθηκοφυλακεία της χώρας, που σήμερα υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και το Κτηματολόγιο, το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου στο δημόσιο και έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας.

Παράλληλα αλλάζει ο χάρτης του Κτηματολογίου σε όλη τη χώρα, καθώς ιδρύονται 16 Κτηματολογικά Γραφεία, με συνολικά 184 υποκαταστήματα, τα οποία θα καλύπτουν και τις αρμοδιότητες όλων των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, που καταργούνται.
H EKXA AE γίνεται ΟΕΚ και « HELLENIC CADASTRE»
Ο νέος φορέας θα διαθέτει 1.300 θέσεις προσωπικού, ώστε να απορροφηθούν οι 238 άμισθοι και οι 257 δικαστικοί υπάλληλοι των υποθηκοφυλακείων, καθώς και οι 368 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του Κτηματολογίου. Επίσης προβλέπεται να ενισχυθεί με νομικούς και μηχανικούς, ώστε να καλυφθούν τα σημερινά κενά.

Ειδικότερα στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι «τα έμμισθα και τα άμισθα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας, καθώς και τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω – Λέρου καταργούνται. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού των εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω – Λέρου και οι θέσεις των αμίσθων Υποθηκοφυλάκων της Χώρας, καταργούνται με τη δημοσίευση σχετικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση τα Υποθηκοφυλακεία, τα Κτηματολογικά Γραφεία και οι θέσεις των προηγούμενων εδαφίων καταργούνται αυτοδικαίως τρείς μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Επίσης σημειώνεται στο νομοσχέδιο για τις αρμοδιότητες των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου, ότι «περιέρχονται από την κατάργηση στον Οργανισμό και ασκούνται από τα Κτηματολογικά Γραφεία και τα Υποκαταστήματά τους».

Για την κατάργηση των Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων και των θέσεων, όπως λέει το νομοσχέδιο εκδίδονται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση νέου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αντίστοιχες αποφάσεις του Δ.Σ του Οργανισμού. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την ημερομηνία κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων και έναρξης της λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους θα αναρτάται ανακοίνωση του Οργανισμού στην ιστοσελίδα του.

Οι αρμοδιότητες των Κτηματολογικών Γραφείων
Τα Κτηματολογικά Γραφεία, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο είναι καθ΄ύλην αρμόδια για:
Κτηματολογικό Γραφείο Δωδεκανήσων, με έδρα τη Ρόδο, με 7 υποκαταστήματα:
– Υποκαταστήματα Σύμης, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Λέρου, Πάτμου, Καρπάθου και Κώ – Λέρου.
Αρμοδιότητα στις περιοχές των καταργούμενων Υποθηκοφυλακείων Μεγίστης, Τήλου, Χάλκης, Σύμης, Καλύμνου, Αστυπάλαιας, Λέρου, Πάτμου, Καρπάθου, Νισύρου και των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κώ – Λέρου.