Το ηλεκτροκαρδιογράφημα στους έφηβους

Ποιοί πρέπει να παραπέμπονται- Κριτήρια Seatle
Το Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) αποτελεί βασικό διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση νοσημάτων που μπορεί να προκαλέσουν αιφνίδιο καρδιακό θάνατο ( ΑΚΘ ) στους νέους.

Είναι γνωστό ότι η πρώτη αιτία ΑΚΘ στις ηλικίες 1 – 20 είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και οι συγγενείς καρδιοπάθειες ενώ στις ηλικίες 21 – 35 η οικογενής Στεφανιαία Νόσος.

Στα νοσήματα αγνώστου αιτιολογίας ( που αποτελούν το 18% των ΑΚΘ) η κατάταξη έχει ως εξής:
α) Αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια δεξιάς κοιλίας (ARVC): 40%
β) Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (HCM): 20%
γ) Σύνδρομο μακρού διαστήματος QT (LQTS): 20%

δ) Πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία (PVT): 20%.
Για την πρόληψη, λοιπόν, του ΑΚΘ στους εφήβους οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι διαμόρφωσαν το 2013 τα κριτήρια του Seatle, τα οποία είναι ΗΚΓφικες διαταραχές οι οποίες χρειάζονται περαιτέρω εξειδικευμένη διερεύνηση. Έτσι:

1. Αρνητικά Τ
Τα αρνητικά Τ στους νέους μπορεί να οφείλονται σε αθλητική δραστηριότητα αλλά μπορεί και να υποκρύπτουν κορυφαία HCM, προβλήματα φυλής, καναλοπαθειών και προβλήματα αναβολικών φαρμάκων.
• Επομένως οποιοδήποτε αρνητικό Τ ( ˃ 1mm) σε απαγωγές πλην της III, AVR,V1, V2 χρειάζεται περαιτέρω εκτίμηση.

• Αρνητικά κύματα Τ σε V1 – V4 και κύμα Ε θέτουν υποψία ARVC
• Αρνητικά κύματα Τ στις Δεξιές προκάρδιες που συνοδεύονται και με επίπεδα αρνητικά Τ στις II, III, AVF θέτουν υποψία ARVC. (Διαφοροδιάγνωση με φυσιολογική παραλλαγή στους αθλητές  και στους μαύρους – Στο ΗΚΓ πριν τα αρνητικά Τ στις δεξιές προκάρδιες προηγείται μια μικρή ανάσπαση  ”γόνατo” ενώ στην ARVC και τη μυοκαρδίτιδα πριν τα αρνητικά Τ προηγείται επίπεδο ST).

2. Κατάσπαση ST: Πιθανή ύπαρξη μυοκαρδιοπάθειας

3. Κύμα Q: Αν υπάρχει κύμα Q με βάθος ˃ 3 mm και ή εύρος ˃ 40ms σε τουλάχιστον 2 απαγωγές τίθεται υποψία HCM.
4. Διαταραχές ενδοκοιλιακής αγωγής: Όλες οι διαταραχές αγωγής ( RBBB ή LBBB) με QRS ˃ 120 msec χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. Επίσης ατελές RBBB και φύσημα μπορεί να υποκρύπτει μεσοκολπική επικοινωνία.

5. Ηλεκτρικός άξονας: Αν ο ηλεκτρικός άξονας δεν κυμαίνεται μεταξύ – 30ο και + 115ο ( δηλαδή είναι υπερδεξιός ή υπεραριστερός) ο νέος πρέπει να παραπέμπεται για έλεγχο.
6. Διάταση δεξιού κόλπου: Το Ρ σε κάποια απαγωγή να έχει ύψος ˃ 2,5mm

7. Διάταση αριστερού κόλπου: Το Ρ να έχει εύρος ˃ 120 msec και στη V1 – V2 να έχει διάρκεια 40 msec και να κατεβαίνει ˃ 1mm κάτω από την ισοηλεκτρική γραμμή.

8. Υπερτροφία δεξιάς κοιλίας: Ορίζεται ως: 1) R στη V1 ˃ 7mm, 2) R/s στη V1 ˃ 1, 3) R στη V1 + S στη V5/ V6 mm ( sokolow – Lygan)

9. Εκτός από τις παραπάνω διαταραχές πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας την πιθανή ύπαρξη ηλεκτρικών διαταραχών σε φυσιολογική δομική καρδιά  όπως:
• Σύνδρομο προδιέγερσης ( ιδίως αν συνδυάζεται με κολπική μαρμαρυγή)
• Σύνδρομο LQT: QTc ˃ 450 (άντρες) και ˃ 460 (γυναίκες) με Καρδιακή Συχνότητα  60 – 90 bpm

• Σύνδρομο Brugada: Σε ασυμπτωματικούς νέους παραπέμπουμε μόνο όσους έχουν τύπου 1 και όχι τους τύπους 2 και 3. Τους συμπτωματικούς τους παραπέμπουμε όλους.
• Ανεξήγητη βραδυκαρδία σε έφηβο (που δεν αθλείται) πρέπει να παραπέμπεται
• Πρώιμη επαναπόλωση: Είναι παθολογική όταν εμφανίζεται στις απαγωγές II, III, AVF, και V4 – V6 και η ανάσπαση είναι ˃ 2 mm. Συνήθως συνυπάρχει οικογενειακό ιστορικό ή συμπτώματα (συγκοπή, ζάλη).

Πηγή:iator.gr