Φλας στο παρελθόν

ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΥΠΟΥΡ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ
ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝ. ΕΡΓΟΥ

Δια του αεροπλάνου της γραμμής μέσω Ηρακλείου φθάνει σήμερον ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης, όστις τας πρωινάς ώρας της αύριον θα επιβιβασθή του ατμοπλοίου “Ανδρος” μεταβαίνων εις Κάρπαθον, όπου εν επισήμω τελετή θα θεμελιώση το έργον του λιμενοβραχίονος της νήσου.

Μετά του κ. Υπουργού θα μεταβούν επίσης εις Κάρπαθον ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, ο βουλευτής κ. Ζερβός ο πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής κ. Ζουρούδης και ο εργολάβος μηχανικός κ. Αγαπητίδης.
Δια το ανωτέρω έργον διετέθη ως γνωστόν πίστωσις 3.250.000 δραχμών, προβλέπεται δε η κατασκευή προβλήτος μήκους 104 μέτρων.

Ο κ. Κωτιάδης σήμερον το απόγευμα θα δεχθή Επιτροπάς και πολίτας εις το Λιμεναρχείον.
Θα επιστρέψη εκ Καρπάθου την πρωΐαν της Πέμπτης δια του αυτού πλοίου και θα αναχωρήση αυθημερόν αεροπορικώς δι’ Αθήνας.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ
Προχθές το εσπέρας εις την Λέσχην του Αθλητικού Συλλόγου “Φοίβος” Κρεμαστής, εδόθη διάλεξις του προέδρου του Συνδέσμου Επισήμων Διαιτητών Ποδοσφαίρου Δωδεκανήσου διδασκάλου κ. Παύλου Παυλίδη, με θέμα “Το Ροδιακόν ποδόσφαιρον και η Δωδεκανησιακή διαιτησία”.
Την διάλεξιν παρηκολούθησαν εκπρόσωποι των αρχών, αθληταί παράγοντες της Ρόδου και πολυάριθμοι αθληταί και φίλαθλοι της υπαίθρου.


Η ΙΓΚΡΙΝΤ ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ ΘΑ ΑΦΙΧΘΗ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Κατά πληροφορίας Αθηναϊκής εφημερίδος εκ Παρισίων ότι εγνώσθη εκεί ότι πρωταγωνίστρια της κινηματογραφικής ταινίας “Ταξείδι πολυτελείας” η οποία ως γνωστόν θα γυρισθή εις Ρόδον θα είναι η Ιγκριντ Μπέργκμαν.
Κατά τας αυτάς πληροφορίας, η Μπέργκμαν θα αφιχθή εις Ρόδον μετά του Γκρέγκορυ Πεκ εκ Λονδίνου διότι και οι δύο ηθοποιοί πρωταγωνιστούν τώρα εις ένα περιπετειώδες φιλμ το οποίον γυρίζεται εξ ολοκλήρου εις την Βρεττανικήν πρωτεύουσαν.

“Ο ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΓΥΡΙΖΕΙ...”
Την προσεχή Παρασκευήν 20 τρέχοντος αφικνείται εις Ρόδον ο θίασος Γιώργου Ξύδη με άρτιον συγκρότημα και αρχίζει τας παραστάσεις εις το Δημοτικόν θέατρον με την επιθεώρησιν “Ο δορυφόρος γυρίζει”.

Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Ως ανεκοινώθη, το υπουργείον παιδείας δι’ εγκυκλίου του προς τας κατά τόπους επιθεωρήσεις, εγνωστοποίησεν ότι αι διακοπαί των μαθημάτων λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους θα αρχίσουν από της 23ης τρέχοντος. Αι διακοπαί θα λήξουν την 8ην Ιανουαρίου.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ-ΑΟΝ
Την προσεχή Κυριακήν θα συνεχισθή το πρωτάθλημα Δωδεκανήσου α’ κατηγορίας, με συνάντησιν των ισχυροτέρων ομάδων της Ρόδου Διαγόρα και Πεισιρόδου.
Η συνάντησις θα λάβη χώραν εις το Εθνικόν στάδιον. Θα προηγηθή αγών ανπαληρωματικών ομάδων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ο κ. Ζαφείρης Ι. Παπαγιαννάκης και η δις Σουσάννα Β. Πατακά, ηρραβωνίσθησαν. Θερμά συγχαρητήρια.
Γ. ΜΙΣΣΙΟΣ
ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ
Ο κ. Ν. Βασιλειάδης και η δις Σοφία Φελουζή, ηρραβωνίσθησαν.
Ο κ. Ανδρέας Πηττάς και η δις Φωτεινή Μαθαίου ηρραβωνίσθησαν.

ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΕΙ
Ο κ. Διονύσιος Κανελλόπουλος δεν εορτάζει και δεν δέχεται επισκέψεις.