Λεξιστορείν: Η πολυθρόνα

Η λέξη εμφανίζεται ως είδος κλασικού επίπλου, μετά την αναγέννηση, γύρω στο 1636, επί βασιλείας του Λουδοβίκου 13ου. Προέρχεται από την ιταλική λέξη «poltrona», που με τη σειρά της έχει καταγωγή  από τη λέξη «poltro», δηλαδή το «κρεβάτι» . Λανθασμένα συνδέθηκε με τα συνθετικά πολύς + θρόνος  γι ‘ αυτό και η σημερινή ορθογραφία της με «υ», ενώ το ορθότερο θα ήταν με «ι»  ακολουθώντας την αρχή της απλογράφησης που εφαρμόζεται στην περίπτωση των γλωσσικών δανείων.