Από τους... άλλους περιμένουμε να μας λύσουν τα προβλήματα σ’ αυτόν τον τόπο!

•  Από τους... άλλους περιμένουμε να μας λύσουν τα προβλήματα σ’ αυτόν τον τόπο! Δυστυχώς οι συλλογικές προσπάθειες έχουν υποβαθμιστεί κι έχουν ξεχαστεί!

•    Πάντα είχαμε πρόβλημα στο θέμα αυτό, αλλά τα τελευταία χρόνια το κακό έχει παραγίνει! Αποτέλεσμα είναι κάθε χρόνο να ασχολούνται και λιγότεροι με τα κοινά και να αποδυναμώνεται η θέση μας.

•   Επειδή ακριβώς είμαστε έτσι αποδυναμωμένοι, γι’ αυτό και δεχόμαστε το ένα πλήγμα μετά το άλλο! Και το μόνο που κάνουμε είναι τελικά να...μοιρολογούμε και να ψάχνουμε να βρούμε φταίχτες. Μήπως όμως τελικά έχουμε κι εμείς μερίδιο ευθύνης;

Ο κακός