Να εφαρμοστούν νησιωτικές πολιτικές με κίνητρα

Στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, που πραγματοποιήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου στις 18.12.2017, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινος και στην τοποθέτησή του για το θέμα που αφορούσε «οξυμένα προβλήματα υπαλλήλων της Π.Ν.Αι.» (παρουσιάστηκαν από τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων της Π.Ν.Αι.), επισήμανε τα εξής:

- Είναι ανάγκη να εφαρμοστούν νησιωτικές πολιτικές και να υπάρξουν κίνητρα και να στηριχθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στα νησιά μας.
- Οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν υποστεί τις συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών με συρρίκνωση μισθών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Έχουν δικαίωμα να ζουν με αξιοπρέπεια.


- Να συνεχιστούν οι προσπάθειες και η διεκδίκηση στελέχωσης της Π.Ν.Αι., που τα τελευταία χρόνια το προσωπικό της έχει μειωθεί αρκετά.
- Η λύση σε θεσμικά αιτήματα των υπηρετούντων υπαλλήλων είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ.
- Αποτελεί μονόδρομο η συνεννόηση και η συνεργασία μεταξύ της περιφερειακής αρχής και των υπαλλήλων συνεργατών μας. Μόνο έτσι μπορούν να παρασχεθούν θετικές υπηρεσίες στους πολίτες.