Τα τέσσερα κέντρα του Αρχάγγελου

Διάλεξη του Γιώργου Κυριακόπουλου και του Βασίλη Αναστόπουλου με τίτλο «Τα τέσσερα κέντρα του Αρχάγγελου: μιά νέα ματιά στην λαϊκή κεραμική της Ρόδου», θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου στη Γαλλική σχολή Αθηνών.

H διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο σειράς διαλέξεων που πραγματοποιεί η Γαλλική Σχολή Αθηνών, με θέμα τη νεότερη ελληνική κεραμική, η οποία αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του υλικού πολιτισμού της Ελλάδας, με μακραίωνη παράδοση, άρρηκτα συνδεδεμένη με όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου.

Οργανωτική επιτροπή: Μιμίκα Γιαννοπούλου, Γιώργος Κυριακόπουλος, Alexandre Farnoux.