Λεξιστορείν: Μια πισίνα.. ιχθυοτροφείο

Η λέξη πισίνα αποτελεί  γλωσσικό δάνειο. Προέρχεται από τη βενετική λέξη pissina, που προήλθε από την ιταλική λέξη piscina (= ιχθυοτροφείο) με αναγωγή στην  λέξη  piscis (= ψάρι). Ο όρος πρωτοχρησιμοποιήθηκε για  τις μεγάλες στέρνες που κατασκεύαζαν οι Ρωμαίοι πατρίκιοι στις  βίλες τους, όπου διατηρούσαν ψάρια . Πισίνες  ονόμαζαν  επίσης τις δεξαμενές  λουτρού και κολύμβησης των θερμών λουτρικών εγκαταστάσεων. Μόνο στη Ρώμη υπήρχαν δέκα επτά, μήκους ως 70 μ., με εξοπλισμούς και υπηρεσίες ικανές να δεχτούν περίπου 3.000 λουομένους