Στις 28 Δεκεμβρίου πρόκειται να  συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Την ερχόμενη Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου, το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συνεδρίαση του χρόνου για το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου, η οποία μάλιστα θα είναι και διπλή.

Συγκεκριμένα, στις 12:30 το μεσημέρι της Πέμπτης, θα πραγματοποιηθεί η Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την «Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2016 Δήμου Ρόδου». Υπενθυμίζεται ότι, αρχικά, η συνεδρίαση αυτή είχε οριστεί για την περασμένη Τρίτη 19 Δεκεμβρίου, ωστόσο αναβλήθηκε επειδή δεν κατέστη δυνατόν να παραστεί ο ορκωτός λογιστής.

Μία ώρα μετά, στη 1:30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στην ουσία η τελευταία συνεδρίαση του έτους η οποία είθισται να ονομάζεται «σκούπα», μια και στην ημερήσια διάταξή της περιλαμβάνονται όλα τα τρέχοντα θέματα που πρέπει να περάσουν από το δ.σ. μέχρι τα τέλη του έτους.

Μεταξύ άλλων, η Δημοτική Αρχή φέρνει για έγκριση την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης γα τη χρήση πτέρυγας του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για τη μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου στην πρόσκληση «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ». Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο για τη μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου σε χώρους του παλαιού Νοσοκομείου έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, κάτι όμως που κόλλησε για διάφορους παράγοντες.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω θέματα:
Eνημέρωση από τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.
1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)

- Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2017.
- Έγκριση παράτασης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.2/107106/2017.
- Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθεισών δαπανών.

2. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Β. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη).
2.1. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» στην πρόσκληση «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (κωδικός πρόσκλησης 083, Α/Α ΟΠΣ: 2419), στον άξονα προτεραιότητας 03  «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), άξονα προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)»

2.2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο ««Δημιουργία μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑμεΑ στις παραλίες Δήμου Ρόδου»  στην πρόσκληση «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» (κωδικός πρόσκλησης 075, Α/Α ΟΠΣ: 2309) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

2.3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο έργο «Snapshot from the borders – Small towns facing the global challenges of Agenda 2030» στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος Προώθησης της Αναπτυξιακής Εκπαίδευσης και της Ευαισθητοποίησης στην Ευρώπη (DEAR Programme)

3. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
(Εισηγητές: Διευθυντές κ.κ. Α. Μπεκιάρης–Α. Παρασκευοπούλου)

- Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση εκσυγχρονισμός δικτύου άρδευσης Τ.Κ. Ιστρίου (περιοχή Υψηλή), αρ. πρωτ. 16/103135/2017.

- Έγκριση χορήγησης  παράτασης προθεσμίας του έργου «Εγκατάσταση αρδευτικού  δικτύου σε πάρκα-παρτέρια-νησίδες, αρ. πρωτ. 16/105944/2017.

- Έγκριση  Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση εκσυγχρονισμός του συστήματος στραγγισμάτων και επέκτασης του δικτύου των ομβρίων υδάτων στο ΧΥΤΑ Β. Τριγώνου Ρόδου, λόγω της κατασκευής του νέου κυττάρου, αρ. πρωτ. 16/106265/2017.

- Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εργασίας βελτίωσης της λειτουργικότητας περιβάλλοντος χώρου», αρ. πρωτ. 16/106457/2017.

- Έγκριση της  μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση πενταόροφης πτέρυγας Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου».

- Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου στο παλιό Νοσοκομείο Ρόδου με διεθνή διαγωνισμό.

4. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μ. Παλαιολόγου)

Έγκριση των κατωτέρω Αποφάσεων:
4.1. Αρ.181/19.12.2017 που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ. 186/19-12-2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ  Ρόδου με θέμα: « Αίτημα τροποποίησης Κανονισμού Κοινοχρήστου χώρου στην οδό Μανδηλαρά».

4.2. Αρ. 182/19-12-2017 που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ. 37/2017 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ Ιαλυσού με θέμα: «Τροποποίηση  ρυμοτομικού Σχεδίου πόλης Ιαλυσού στο τμήμα διέλευσης της παρόδου 9ης Μαΐου δια μέσου της ΚΜ 694 Γαιών Τριαντών».

5. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.Φ. Κρεμαστινού)

5.1.  Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο « Αναβάθμιση και λειτουργία του Υφιστάμενου Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στη θέση «ΑΞΟΝΑΣ», εντός γεωτεμαχίου στην Τοπική Κοινότητα Σαλάκου καθώς και στην Τοπική Κοινότητα Απολλώνων της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της «DIGEA-Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

6. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Μαρίζα Χατζηλαζάρου)

- Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση υπηρεσιακών παραγόντων της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου προκειμένου να στελεχώσουν το stand του Δήμου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε διάφορες εκθέσεις τουρισμού.

7. ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Κορωναίος)

7.1.  Συμπλήρωση απόφασης 1109 περί θέσεων μαθητείας, σύμφωνα με την ορθή επανάληψη του εγγράφου με αριθμό 1610/12.12.2017 του 1ου ΕΠΑΛ Ρόδου.