Ξεκαθαρίζουν τα πράγματα στην ποδηλασία…

Από την ΕΟΠ γνωστοποιήθηκαν οι διαθέσιμες ημερομηνίες μέσα στο 2018 για τα τοπικά πρωταθλήματα ποδηλασίας δρόμου και ΜΤΒ ώστε οι Τοπικές Επιτροπές και οι Ενώσεις να αποφασίσουν και να δηλώσουν το πότε θα γίνουν οι αγώνες τους εγκαίρως. Σύμφωνα λοιπόν με την ομοσπονδία, οι διαθέσιμες ημερομηνίες είναι 17-18 Μαρτίου, 14-15 Απριλίου, 12-13 Μαΐου και εναλλακτικές 1-2 Σεπτεμβρίου.

Κάθε Τοπική Επιτροπή και Ένωση θα αποφασίζει : α) σε ποια ημερομηνία και ποιες κατηγορίες θα διεξάγει, β) ποια αγωνίσματα θα διεξάγει στις αντίστοιχες ημερομηνίες, και γ) ποιες 2 - 3 από τις 4 ημερομηνίες θα χρησιμοποιήσει για τα Τοπικά Πρωταθλήματα (Δρόμου ή ΜΤΒ). (2 - 3 κύριες και 1 εναλλακτική) Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συγχωνεύσεις κατηγοριών που θα ισχύουν για το έτος 2018.

Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης των τοπικών πρωταθλημάτων στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, το εν λόγω τοπικό πρωτάθλημα θα διεξάγεται υπό τον τίτλο ‘’διασυλλογικό πρωτάθλημα - όνομα Τοπικής Επιτροπής η Ένωσης και Αγώνισμα’’ και θα αξιολογείται και βαθμολογείται ως διασυλλογικός αγώνας, (με ό, τι αυτό συνεπάγεται για αγώνες αυτού του επιπέδου σε βαθμολογία, δικαίωμα ψήφου κλπ).
 Γενικά η Ε.Ο. Ποδηλασίας και τα αρμόδια όργανα αυτής, σε κάθε Τοπικό Πρωτάθλημα θα ορίζουν τον Αλυτάρχη των Αγώνων και πιθανόν τον Γραμματέα.

Στους παραπάνω αγώνες, η Ε.Ο.Π. και τα αρμόδια όργανα αυτής, θα χορηγούν άδεια διεξαγωγής, μόνον εφόσον ο τεχνικός οδηγός (προκήρυξη) είναι πλήρης με όλα τα στοιχεία (κατηγορίες, αποστάσεις, διαδρομές, χάρτες, τρόπος αποζημίωσης – οδοιπορικά ομάδων, αγωνόδικος επιτροπή (πλην Αλυτάρχη και πιθανόν Γραμματέα) κλπ.) και έχει κατατεθεί 15 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής, στην Τεχνική Επιτροπή της ΕΟΠ.

 Στα Τοπικά Πρωταθλήματα, για κάθε αθλητή που ενώ έχει δηλωθεί επίσημα από το σωματείο του και δεν παρουσιάζεται στην εκκίνηση, θα αφαιρούνται 5 βαθμοί ανά αθλητή, ανά αγώνισμα από την ετήσια γενική βαθμολογία των σωματείων της Ε.Ο.Π.
Κάθε Τοπική Επιτροπή και Ένωση μπορεί επίσης, ανάλογα με τις οικονομικές και τεχνικές της δυνατότητες, να προκηρύξει και διοργανώσει και άλλα Πρωταθλήματα σε επίσημα αγωνίσματα που αναφέρονται στους Κανονισμούς. Οι αγώνες αυτοί θα βαθμολογούνται και αξιολογούνται ως Διασυλλογικοί αγώνες.