Λεξιστορείν: Ο ύπουλος με την ουλή

Το επίθετο ύπουλος-η-ο  αναφερόταν αρχικά σε τραύματα με ουλή που έδιναν την εντύπωση πως είχαν επουλωθεί.

Όταν ένα τέτοιο τραύμα όμως μολυνόταν κάτω από την ουλή που άφηνε, δημιουργούσε απόστημα με πύον.

Αυτού του είδους η μόλυνση ήταν η πιο δύσκολη να θεραπευτεί γιατί δεν φαινόταν , δρούσε «κρυφά» κάτω από το δέρμα.

Ήταν μόλυνση κάτω από την ουλή του τραύματος. Ήταν "υπό της ουλής".

Έτσι σιγά-σιγά ύπουλος άρχισε να λέγεται και ο άνθρωπος που ενεργεί κρυφά, χωρίς να φαίνεται, με κακό σκοπό.