Συγκροτήθηκε η πρωτοβάθμια  Υγειονομική Επιτροπή Ρόδου

Συγκροτήθηκε με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου η πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ρόδου.

Η απόφαση αναφέρει τα εξής:
“Συγκροτούμε την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ρόδου από τους παρακάτω ιατρούς:
Πρόεδρος: Κολαϊνής Ιάκωβος, ιατρός Διευθυντής Παθολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, με αναπληρωτή τον Ψέλλα Χρυσόστομο, ιατρό Διευθυντή Παθολογίας του ίδιου Νοσοκομείου.

Μέλη:
Αντερσεν Νικόλαος, ιατρός Επιμελητής Α΄ Ορθοπεδικής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Κλωνάρη Μάριο, ιατρό Επιμελητή Α΄ Ορθοπεδικής, του ίδιου Νοσοκομείου.
Σκεύης Κωνσταντίνος, ιατρός Επιμελητής Α΄ Θωρακοχειρουργικής του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την ιατρό Νούλη Αναστασία, Επιμελήτρια Β΄ Καρδιολογίας, του ίδιου Νοσοκομείου.
Γραμματέας:
Σχίζα Σεβαστή υπάλληλο του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ρόδου ο «Αγ. Ανδρέας», κλάδου ΔΕ με B΄ βαθμό, με αναπληρώτρια την Γερολύμου Μαρία του Ηλία, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με Ε΄ βαθμό, υπάλληλο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου,
Έδρα της Επιτροπής ορίζεται, το Π.Γ.Ν. Ρόδου, με χωρική αρμοδιότητα τα νησιά Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Χάλκη, Σύμη και Καστελόριζο.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά έως 2 φορές την εβδομάδα και σε μέρες και ώρες που θα ορισθούν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εκτάκτως δε κάθε φορά που θα υπάρχουν αντικειμενικές αυξημένες και έκτακτες ανάγκες.
 Η θητεία των μελών της Επιτροπής αρχίζει 01-01-2018 και λήγει 31-12-2019.

Με Εντολή Γ.Γ. 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ”.