Αντιδράσεις για την υποβάθμιση του στίβου

Από χρονιά σε χρονιά ο στίβος στη χώρα μας χάνει πολλά από τα κεκτημένα του, μετά και την απαξίωσή του κυρίως από το κράτος αλλά και την εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων. Λίγο πολύ την τραγική κατάσταση βιώνουν όλοι όσοι ασχολούνται μ’ αυτόν, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης και ΕΑΣ.

Χαρακτηριστικό είναι και το ψήφισμα των συνέδρων και των μελών του ΣΕΓΑΣ στην ΕΠΑΚΑΒ, όπου εκπροσωπήθηκε και η ΕΑΣ Δωδεκανήσου:

Αναλυτικά:
"Ο Ελληνικός Αθλητισμός λειτουργεί μέσα σε ένα δυσμενές περιβάλλον σε ό,τι αφορά:
 -Ασφυκτικό και παρωχημένο Νομικό πλαίσιο.
- Περιορισμένη χρηματοδότηση.
- Υποβαθμισμένες υποδομές με τεράστιες ελλείψεις σε βασικό εξοπλισμό και αναλώσιμα όργανα.

 -Αποδιάρθρωση σχολικής Φυσικής Αγωγής.
- Συνεχής υποβάθμιση των κινήτρων των αθλητών.

Ο Ελληνικός Στίβος λειτουργώντας μέσα σ΄αυτό το δυσμενές περιβάλλον:
 -Εξειδικεύει και βελτιώνει συνεχώς τα προγράμματα ανάπτυξης και υψηλού αθλητισμού.
 -Δημιουργεί δραστηριότητες και θεσμούς που διευρύνουν την παρέμβαση του στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.

 -Χτίζει χορηγικά προγράμματα που προσελκύουν σημαντικούς χορηγούς και φέρνουν πολύτιμους πόρους που συμπληρώνουν το ύψος του ετήσιου προϋπολογισμού, μαζί με τους κρατικούς πόρους, σε ένα επίπεδο που να εξασφαλίζει βασικές προϋποθέσεις βιωσιμότητας του στίβου στην πατρίδα μας.

-Τέλος ανανεώνει συνεχώς το στελεχιακό του δυναμικό, διοικητικό και τεχνικό, κεντρικά και περιφερειακά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ, οι Πρόεδροι και οι Τεχνικοί Σύμβουλοι των 17 Ενώσεων Αθλητικών Σωματείων του ΣΕΓΑΣ, που αποτελούν την ολομέλεια του ετήσιου αναπτυξιακού συνεδρίου του ΣΕΓΑΣ απευθυνόμενοι στους αρμόδιους πολιτειακούς παράγοντες της Χώρας, επισημαίνουν:

 Η αύξηση των πιστώσεων για τον Σχολικό και τον Σωματειακό Αθλητισμό, αποτελεί την σημαντικότερη επένδυση για την σωματική και ψυχική υγεία των νέων και σημαντική παράμετρο μείωσης των δαπανών για την υγεία τα επόμενα χρόνια.

Η διεθνής αθλητική εκπροσώπηση μέσα από τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών στις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις αποτελεί μια ανεκτίμητη διεθνή προβολή της χώρας, η εικόνα της οποίας έχει τρωθεί, αλλά και ανάσα και όαση θετικών συναισθημάτων σε μεγάλα τμήματα της δοκιμαζόμενης Ελληνικής κοινωνίας.

Οι Εθνικές αθλητικές εγκαταστάσεις αποτελούν περιουσία του Ελληνικού Λαού και η πολιτεία έχει συνταγματική υποχρέωση να τις συντηρεί, να τις εξοπλίζει στοιχειωδώς και να τις διαθέτει στους αθλούμενους και στους πολίτες ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ.

Η ψήφιση ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για τον αθλητισμό που θα ρυθμίζει τις παθογένειες που έχουν δημιουργηθεί από τον προηγούμενο νόμο να εκσυγχρονίζει δομές και λειτουργίες, θα μειώνει τις γραφειοκρατικές υπερβολές και τον κρατικό παρεμβατισμό στην λειτουργία του αθλητισμού.

ΤΕΛΟΣ βασική υποχρέωση του κράτους είναι επί τέλους η ουσιαστική χρηματοδότηση του ΕΣΚΑΝ αλλά και του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών, για ουσιαστικότερη αντιμετώπιση του Ντόπινγκ αλλά και την στοιχειώδη υποδομή επιστημονικής υποστήριξης.

Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τον αθλητισμό και τα Ελληνόπουλα, στηρίζοντας τα αθλητικά σωματεία της δύναμης του ΣΕΓΑΣ, και δηλώνοντας ότι είμαστε στη διάθεση των Υπουργείων Αθλητισμού και Παιδείας, των φορέων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης και κάθε άλλου φορέα και αρχής για μια εποικοδομητική συζήτηση, την διαμόρφωση προτάσεων και κυρίως την δημιουργία και θέσπιση δράσεων για τον αθλητισμό".