Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη

Μέσα στον Ιανουάριο εκτιμάται ότι θα δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία “Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου”.

Όπως δήλωσε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα Φιλήμονας Ζαννετίδης,  θα δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη της εταιρίας, που σκοπό έχει τη συνένωση των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροδιατροφικών προϊόντων, την προβολή και την  προώθησή τους.

Σύμφωνα με τον ίδιο στόχος της περιφερειακής αρχής είναι να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες όσο το δυνατόν συντομότερα ώστε η αγροδιατροφική σύμπραξη να λειτουργήσει μέσα στο 2018. Έτσι το επόμενο βήμα θα είναι η δημιουργία του καταστατικού της εταιρίας το οποίο θα έρθει προς έγκριση στο περιφερειακό συμβούλιο, όσο γίνεται συντομότερα ενώ βρισκόμαστε στο στάδιο αναζήτησης εγκαταστάσεων που θα φιλοξενήσουν και την έδρα της.

Στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μέσω της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, είναι:
Να τονώσει τη διαπραγματευτική δύναμη των αγροτών-παραγωγών αγροτικών προϊόντων και να ενισχύσει τη  λειτουργία των μηχανισμών εκείνων που θα διασφαλίσουν το δίκαιο μερίδιο για καθένα από τους εμπλεκόμενους στον πρωτογενή τομέα,

Να ενημερώσει και  ευαισθητοποιήσει το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής μας αναφορικά με νέες ευκαιρίες ανάπτυξης , να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για νέες δυναμικές καλλιέργειες και να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης αλλά και κινήτρων δυναμικής διασύνδεσης των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα με τους υπόλοιπους τομείς αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως είναι  ο τουρισμός και ο πολιτισμός.

Να ενισχύσει την αποδυναμωμένη συνεργασία και κατανόηση ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς της αγροδιατροφικής αλυσίδας, με κυριότερο παράδειγμα τη δυσκολία διάχυσης της έρευνας από τους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς προς τον παραγωγικό, μεταποιητικό και εμπορικό τομέα.

Στο πνεύμα αυτό, η Αγροτική Σύμπραξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναμένεται να αποτελέσει την ομπρέλα κάτω από την οποία θα συστρατευθούν  όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που έχουν έμπρακτο ενδιαφέρον αλλά και όφελος από τη ζητούμενη αναδιάρθρωση και επαύξηση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα

Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν, θα είναι πολλά και σημαντικά για τον ιδιωτικό τομέα (παραγωγούς, επιχειρήσεις, επιστημονικά και ερευνητικά εργαστήρια κ.λ.π.) και  αφορούν κυρίως στην αύξηση της παραγωγικότητας, των πωλήσεων και των κερδών των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, της εστίασης και του τουρισμού, όπως επίσης στην πρόσβαση στη γνώση και την καινοτομία που θα οδηγήσει στη βελτίωση του προφίλ των επιχειρήσεων και στην καλύτερη προώθηση των ποιοτικών προϊόντων τους στις εγχώριες και διεθνείς αγορές.

Από την πλευρά του ο Δημόσιος τομέας προσβλέπει στην αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα, στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων παραγωγής, μεταποίησης, επεξεργασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και σε ευκαιρίες απασχόλησης που θα οδηγήσουν στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και στην ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας.

Για την ίδρυσή της, μπορούν να συμπράξουν με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου :
α) Οι δήμοι της Περιφέρειας.
β) Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί της Περιφέρειας.
γ) Νομικά και φυσικά πρόσωπα που είναι φορείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού, της εστίασης και των καταναλωτών και που δραστηριοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια και στο χώρο των διατροφικών αγροτικών προϊόντων.
δ) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιμελητήρια, τα οποία εδρεύουν στην οικεία Περιφέρεια ή δραστηριοποιούνται σε γνωστικά και ερευνητικά πεδία σχετικά με τα προϊόντα της Περιφέρειας.