Δήμος Ρόδου: Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των λουτρών

Ο Δήμος Ρόδου επαναπροκήρυξε τη δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Δημοτικά Λουτρά Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου».

Η πρώτη διαδικασία κηρύχθηκε άγονη λόγω μη ύπαρξης ενδιαφερομένων. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Ρόδου στην Πλατεία Ελευθερίας 1, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου  με  ώρα έναρξης 9.00 π.μ.  και ώρα λήξης 11.00 π.μ  ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών.  Η δημοπρασία είναι δημόσια, φανερή, πλειοδοτική, με ανοικτές γραπτές προσφορές και στη συνέχεια με προφορικές.

Το ακίνητο βρίσκεται στην νότια πλευρά της πλατείας Αρίωνος στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και έχει συνολική επιφάνεια 1.496 τ.μ. Πρόκειται για διπλό ή δίδυμο δημοτικό λουτρό το οποίο περιλαμβάνει ανδρικό και γυναικείο τμήμα και δρα μέσα από την αναζωογονητική διαδικασία του λουτρού, θεραπευτικά για τους λουόμενους.

Ως κύρια και βασική χρήση του μισθίου ορίζεται αποκλειστικά αυτή της λειτουργίας παραδοσιακού χαμάμ, με δυνατότητα της εμπορίας μόνο συμπληρωματικών ειδών της κύριας χρήσης όπως φυσικά σκευάσματα και ιματισμό σχετικό της συγκεκριμένης χρήσης καθώς και προσφοράς νερού, αναψυκτικών και αφεψημάτων.

Ως «Παραδοσιακό Χαμάμ» ορίζεται ένας αυτόνομος χώρος, με αποκλειστική χρήση χαμάμ και τους αναγκαίους για αυτό βοηθητικούς χώρους (είσοδος, αποδυτήρια, ζεστοί χώροι, καθιστικό, κλπ), τον απαραίτητο εξοπλισμό (τάσια, σαπούνια, τσόκαρα, πετσέτες), καθώς και τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό για την δημιουργία ειδικών συνθηκών χαμάμ. 

Οι συνθήκες λειτουργίας στους ζεστούς χώρους ενός «Παραδοσιακού Χαμάμ» είναι περίπου 40-45οC με 80% υγρασία. Οι συνθήκες αυτές επιτυγχάνονται με κυκλοφορία προθερμασμένου αέρα σε κανάλια ενδοδαπέδια ή/και εσωτερικά των τοίχων. Οι υδρατμοί και η υγρασία επιτυγχάνονται με φυσικό τρόπο, με το νερό που ρέει πάνω στα μάρμαρα και στο ζεστό δάπεδο.

Η διατήρηση του φυσικού υδρατμού γίνεται με την κυκλική κίνηση που δημιουργείται στον χώρο που βρίσκεται και ο απαραίτητος θόλος. Για αυτό και ο θόλος πρέπει να είναι σε ικανοποιητικό ύψος σε σχέση με την έκταση του χώρου, ώστε να επιτυγχάνεται αυτή η κίνηση.

Η διαδικασία της λούσης χωρίζεται σε τρία συμβολικά στάδια: εξαγνισμό, εξυγίανση και στο τέλος απόλαυση, οπότε και η οργάνωση του χώρου και της υπηρεσίας ακολουθεί την ίδια λογική. Η είσοδος γίνεται στο αποδυτήριο, όπου ο επισκέπτης προμηθεύεται τα απαραίτητα για την είσοδο του στο χαμάμ.

Μετά την αρχική παραμονή στο ζεστό χώρο του χαμάμ (εξαγνισμός), τον λουόμενο αναλαμβάνουν οι μασέρ όπου γίνεται παραδοσιακά η απολέπιση του δέρματος καθώς και το πλύσιμο με σαπούνι ελιάς (εξυγίανση) και ολοκληρώνεται με το μασάζ σε σώμα και κεφάλι (απόλαυση). Τέλος ο επισκέπτης παραμένει στο καθιστικό, όπου του προσφέρεται τσάι και άλλα ροφήματα, ώστε να επανέλθει το σώμα ομαλά στις φυσιολογικές συνθήκες.

Το «Παραδοσιακό Χαμάμ» διαφέρει ουσιωδώς από ένα απλό λουτρό ή τμήμα ενός spa ή άλλου ανάλογου χώρου (χρήση προκατασκευασμένων καμπινών). Πέρα από την καθαριότητα του σώματος είναι και ένας χώρος κοινωνικής επαφής, ευεξίας και χαλάρωσης. Είναι ένας χώρος συνυφασμένος με την καθημερινή ζωή της πόλης και των επισκεπτών της. Είναι μια συνεχής και ζωντανή διαδικασία.

Το ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα δε δύναται να είναι μικρότερο από 3.000 ευρώ, ποσοστού 2% επί των κάθε είδους ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης, με ελάχιστο σε κάθε περίπτωση εγγυημένο ποσό ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων 300.000 ευρώ και του συνόλου του εκάστοτε ισχύοντος τέλους χαρτοσήμου επί του αθροίσματος του ως άνω μισθώματος.

Η διάρκεια της  μίσθωσης ορίζεται δωδεκαετής  αρχής γενομένης από την έγκριση από τη Δ/νση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων και την Αρχαιολογική Υπηρεσία των ως σχετικών εγγράφων/μελετών/σχεδίων και δικαιολογητικών (ανεξαρτήτως ύπαρξης αδειοδοτήσεων) με δυνατότητα παράτασης της για οκτώ ακόμη έτη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Για την παράταση απαιτείται αίτηση του μισθωτή τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη λήξη της ως άνω δωδεκαετούς διάρκειας μίσθωσης.

Πηγή: tornosnews.gr