Λεξιστορείν: Τι κάνουμε εμείς, καρούμπαλα ισιώνουμε;

Έκφραση που λέγεται με ειρωνική διάθεση στην περίπτωση που κάποιος ολοκληρώνει  μια υπόθεση, ενώ θεωρούνταν ανίκανος για κάτι τέτοιο.

Η λέξη καρούμπαλο, το γνωστό εξόγκωμα στο κεφάλι, προέρχεται από το αρχαίο κόρυμβος (= κορυφή), με αναγωγή στον τύπο  κόρυς= η κάρα, το κεφάλι, ουσιαστικό από το οποίο σχηματίστηκε το μεταγενέστερο καρύμβαλος, που  εξελίχθηκε σε καρούμπαλο.