Ορισμός υποδιευθυντών  σε δημοτικά σχολεία της Δωδεκανήσου

Υποδιευθυντές σε δημοτικά σχολεία της Δωδεκανήσου, ορίστηκαν από το διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δωδεκανήσου κ. Ν. Ράπτη.

Η θητεία των διοριζόμενων λήγει στις 31 Ιουλίου του 2020.

Ειδικότερα ορίστηκαν οι εξής:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α                ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ                        ΣΑΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
2ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ                        ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ                        ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
5ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ                       ΜΠΑΡ∆ΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
6ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ                       ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
12ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ                     ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
13ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ                     ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
15ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ                     ΚΕΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ                     ΓΑΛΟΥΝΗ ΑΝΝΑ
18ο ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ                     ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1ο ΠΑΡ                                    ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
∆.Σ. ΣΓΟΥΡΟΥ                       ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1ο ∆.Σ. ΑΦΑΝΤΟΥ                  ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ
1ο ∆.Σ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ                ΠΑΤΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
∆.Σ.ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ                   ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
1ο ∆.Σ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ          ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ
2ο ∆.Σ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ          ΦΟΥΤΟΥΛΗ ΣΤΕΛΛΑ
∆.Σ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ                     ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1ο ∆.Σ. ΙΑΛΥΣΟΥ                   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2ο ∆.Σ. ΙΑΛΥΣΟΥ                   ΜΟΥΣΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3ο ∆.Σ. ΙΑΛΥΣΟΥ                   ΚΟΚΚΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

∆.Σ. ΛΑΡ∆ΟΥ                         ΠΑΡΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
∆.Σ ΠΑΣΤΙ∆ΑΣ                       ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΘΩΜΑΣ
∆.Σ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΙΟΥ                ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΙ∆ΙΚΟ ∆.Σ. ΡΟ∆ΟΥ             ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1ο ∆.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ    ΧΑΤΖΟΠΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2ο ∆.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ    ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
∆.Σ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ    ΚΑΛΟΥ∆Η ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
∆.Σ. ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ          ΡΟ∆ΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1ο ∆.Σ. ΚΩ                            ΕΨΙΜΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
2ο ∆.Σ. ΚΩ                            ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
4ο ∆.Σ. ΚΩ                            ∆ΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗ ΑΝΝΑ
6ο ∆.Σ. ΚΩ                            ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7ο ∆.Σ. ΚΩ                            ΙΕΡΟΜΝΗΜΩΝ ΚΛΕΙΩ

∆.Σ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ              ΛΑΣΚΑΡΗ ΚΛΕΙΩ
∆.Σ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ                ΠΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆.Σ ΚΑΡ∆ΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ        ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΙΑ
1Ο ∆.Σ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ              ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΡΕΤΗ
∆.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ              ΜΠΑΚΑΡΗ ΕΥ∆ΟΞΙΑ