Πάνω από 5.000 φωτιστικά θα τοποθετηθούν στη Ρόδο

Πάνω από 5.000 φωτιστικά σώματα τύπου led θα τοποθετηθούν στο νησί της Ρόδου, σε αντικατάσταση των παλιών συμβατικών φωτιστικών που υπάρχουν σήμερα, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν 5.198 νέα φωτιστικά καθώς και 10 προβολείς σε όλο το μήκος του κεντρικού οδικού δικτύου της Ρόδου τα οποία θα αναβαθμίσουν σημαντικά το σημερινό φωτισμό και θα συμβάλουν στην ασφαλέστερη κυκλοφορία των οχημάτων. Παράλληλα προβλέπεται και η τοποθέτηση 2.818 κολώνων για τη στήριξη των νέων φωτιστικών σε σημεία που δεν υπάρχει σήμερα φωτισμός.

Σε πολλά σημεία του το οδικό δίκτυο, του νησιού είναι από απαράδεκτο έως επικίνδυνο, με κύρια χαρακτηριστικά του την πολυμορφία του φωτισμού ( κίτρινα ή άσπρα φώτα) την ακανόνιστη απόσταση από το δρόμο και το ακανόνιστο ύψος της κολώνας, τις διάφορες μορφές φωτιστικών ( αλλού μικρά και αλλού μεγάλα) που συνοδεύονται και από διάφορες κατασκευές κολώνων (ξύλινες, πλαστικές ή τσιμεντένιες).

Το έργο αντικατάστασης των φωτιστικών στο νησί θα εκτελέσει η περιφέρεια νοτίου Αιγαίου η οποία θα το χρηματοδοτήσει μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Έχει προϋπολογισμό περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέχρι και τις 26 Ιανουαρίου.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσα από την πλατφόρμα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων και οι προσφορές θα ανοιχτούν στις 2 Φεβρουαρίου.

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει το έργο θα πρέπει να εκτελέσει το έργο, δηλαδή να έχει εγκαταστήσει τα φωτιστικά και τις κολώνες, μέσα σε 8 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης.

Σημειώνεται ότι αρκετά συχνά έχει επισημανθεί η αναγκαιότητα να αντικατασταθούν τα φωτιστικά σώματα σε όλο το νησί καθώς είναι ξεπερασμένης τεχνολογίας και δεν προσφέρουν το σωστό φωτισμό που πρέπει ειδικά κατά το καλοκαίρι, όταν η κίνηση αυξάνεται κατακόρυφα και στους δρόμους κινούνται χιλιάδες επιπλέον αυτοκίνητα. 

Παράλληλα θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχουν αποστάσεις χιλιομέτρων κατά τις οποίες δεν υπάρχουν καθόλου φώτα ή υπάρχουν κατά διαστήματα για τη διευκόλυνση των οδηγών και ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο δρόμος Ρόδου-Καμείρου μετά το Θεολόγο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο θα είναι υψηλής ποιότητας, πλήρως εναρμονισμένα με τους διεθνείς κανονισμούς και τις απαιτήσεις περί οικολογικής ανάπτυξης των Πόλεων. 

Τα φωτιστικά LED θα είναι πράσινης τεχνολογίας, θα παρέχουν ποιοτικά και ποσοτικά αναβαθμισμένο φωτιστικό αποτέλεσμα, με σκοπό  την εξυπηρέτηση των αναγκών της εύρυθμης λειτουργίας φωτισμού στο νησί μας, όπως ταιριάζει σε έναν σημαντικό τουριστικό προορισμό.

Αναλυτικότερα προβλέπεται η προμήθεια με εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία: 
1. Δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (2.380) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, επί ιστού των 120W σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 250W που υπάρχουν σήμερα εγκατεστημένα σε μεταλλικούς ιστούς, ύψους 7-12 μέτρων.

2. Δυο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε (2.435) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, επί ιστού των 95W σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 250W που υπάρχουν σήμερα εγκατεστημένα σε μεταλλικούς ιστούς, ύψους 7-12 μέτρων. 

3. Τριακοσίων ογδόντα τριών (383) φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, επί ιστού των 75W σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών φωτιστικών σωμάτων επί ιστού με λαμπτήρα 250W που υπάρχουν σήμερα εγκατεστημένα σε μεταλλικούς ιστούς, ύψους 7-12 μέτρων.

4. Δέκα (10) φωτιστικών σωμάτων (προβολέων) τύπου LED, των 185W με ειδική βάση στήριξης, σε αντικατάσταση των παλαιών συμβατικών προβολέων με λαμπτήρα 1000W που υπάρχουν σήμερα. 

5. Δυο χιλιάδων οχτακοσίων δέκα οχτώ (2.818) βραχίονων στήριξης φωτιστικών σωμάτων τύπου LED κυκλικής διατομής Φ60mm.