Την Πέμπτη θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου

Την προσεχή  Πέμπτη 11 Ιανουαρίου στις 6.30 μ.μ. πρόκειται να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου. Τα θέματα που θα συζητηθούν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

2. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Β. Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη)

2.1. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων, αρ. πρωτ. 2/108343/2017 και 2/108436/2017

2.2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Δημιουργία μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑμεΑ στις παραλίες Δήμου Ρόδου», στην πρόσκληση «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» (κωδικός πρόσκλησης 075, Α/Α ΟΠΣ: 2309), στον άξονα προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

2.3. Ανάθεση Υπηρεσίας με τίτλο: «Συντονισμός και Διαχείριση έργου-Εκπόνηση Τευχών Διαγωνιστικών Διαδικασιών» για το έργο «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» και ακρωνύμιο “ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ” που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

3. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 
(Εισηγητές: Διευθυντές κ.κ. Α. Μπεκιάρης-Α. Παρασκευοπούλου)

3.1 Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες περιοχές της Δ.Ε. Καλλιθέας μετά τη θεομηνία της 28/01/2011-Β’ Φάση, αρ. πρωτ. 16/107499/2017.0

3.2. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της Ανατολικής πλευράς της Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 28-01-2011 και επιδεινώθηκαν μετά τη θεομηνία της 30-12-2012», αρ. πρωτ. 16/107089/2017.

3.3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση επισκευών Ιερού Ναού Ταξιάρχη Ρόδου» Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ.2/3690/2018.

3.4. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακ Εργασιών, για το έργο: «Αποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου Ρόδου-Υποέργο 1: Προκαταρκτικές εργασίες και μεταστέγαση εξοπλισμού εργαστηρίων», αρ. πρωτ. 2/692/2018.

3.5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού σχολείου Παραδεισίου», αρ. πρωτ. 2/693/2018.

3.6. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης ΑμεΑ σε παραλίες του Δήμου Ρόδου”.

4. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Εισηγητής:  Αντιδήμαρχος κ. Ι. Κορωναίος)

4.1. Αποδοχή χρηματοδότησης, αρ. πρωτ. 2/108484/2017.

5. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος κ. Α. Ζωάννου)

5.1. Αίτημα για χρηαμτοδότηση από ίδιους πόρους του δήμου Ρόδου για οικονομική ενίσχυση σε άπορους Δημότες (ένδεια 2018)

6. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος κ. Δ.Σαλαμαστράκης)

6.1 Καταβολή ή μη στους πρώην εργαζόμενους της ΔΕΚΡ του ποσού για τον καθένα για το οποίο κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή η με αριθμό 20/2017 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου.

6.2. Καταβολή από το Δήμο Ρόδου απαιτήσεων των εργαζόμενων της πρώην ΔΕΚΡ που επιδικάστηκαν με τις αριθμούς 40,42,43,44 και 45/2014 Αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Ρόδου και όπως αυτές θα προκύψουν τελικά μετά από συμβιβασμό.

7. Επέτειος 30 χρόνων από την ένταξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου στη λίστα των Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, παράλληλα με την ανακήρυξη του 2018, ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

8. Ορισμός εκπροσώπων Επιτροπών α) άρθρου 35 του άρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 444β’/99) και β) άρθρου 1 Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18Α/2000).

9. Έγκριση μετακινήσεων του Δημάρχου κ. Φ. Χατζηδιάκου στο Ηράκλειο, στη Σικελία και στην Κύπρο και στην Αθήνα.

10. Έγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Ε.Χατζηιωάννου στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

11. Μετακίνηση Ειδικού Συμβούλου κ. Χ. Γαμβρούδη στην 2η Τεχνική συνάντηση της Πράξης  Blueislands στη Σικελία.

12. Μετακίνηση Ειδικού Συμβούλου κ. Χ. Γαμβρούδη στην 1η Τεχνική συνάντηση (kick off meeting) της Πράξης ACUA στο Ηράκλειο της Κρήτης.

13. Μετακίνηση Ειδικού Συμβούλου κ. Γ. Στεργίου για το έργο ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ στην Κύπρο.