Για τα επιδόματα της ΔΕΚΡ θα  αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο

Για την καταβολή ή μη στους πρώην εργαζόμενους της Δημοτικής Επιχείρησης Καθαριότητας  ποσού για τον καθένα για το οποίο κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή σχετική απόφαση του Ειρηνοδικείου Ρόδου, όπως και απαιτήσεών τους που επιδικάστηκαν, καλείται να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου στην πρώτη συνεδρίασή του για τη νέα χρονιά που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη 11 Ιανουαρίου στις 6:30 το απόγευμα.

Καταρχήν, όσο αφορά στην πρώτη εισήγηση που έρχεται στη συνεδρίαση, πρόκειται για 131 εργαζομένους στην πρώην Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας του πρώην Δήμου Ροδίων, οι οποίοι το 2014 κατέθεσαν αγωγή στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, σύμφωνα με την οποία μέχρι τις 28/2/2011 ήταν υπάλληλοι της ΔΕΚΡ η οποία από 1/3/2011 λύθηκε και τέθηκε σε εκκαθάριση και από τότε είναι υπάλληλοι του Δήμου της Ρόδου.

Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν, λοιπόν, η πρώην ΔΕΚΡ παράνομα μείωσε τις αποδοχές τους, τα επιδόματα των γιορτών  και το επίδομα αδείας  από τις 1/1/2010 έως τις 28/2/2011, βάσει των διατάξεων νόμου στις οποίες δεν υπάγονταν.

Έτσι, ζητούσαν από το Δήμο Ρόδου να καταβάλει στον καθένα ξεχωριστά ποσό που κυμαίνεται από 2.500 ευρώ περίπου μέχρι και πάνω από 4.700 ευρώ. Συνολικά, ζητούσαν την καταβολή του ποσού των 404.027,31 ευρώ.

Επί της αγωγής αυτής το Ειρηνοδικείο Ρόδου εξέδωσε απόφασή με την οποία απέρριψε την αγωγή ως προς το ∆ήμο Ρόδου λόγω παραγραφής ενώ έκανε δεκτή αυτήν ως προς την   πρώην ∆ΕΚΡ,  και υποχρέωσε αυτήν να καταβάλει στον καθένα από τους ενάγοντες το ποσό που ζητούσε με την παραπάνω αγωγή με το νόμιμο τόκο από την επίδοση αυτής μέχρι την εξόφληση.

Επίσης, κήρυξε την απόφασή του προσωρινά εκτελεστή για το μισό του  ποσού που υποχρεούται να καταβάλει στον κάθε ενάγοντα.

Κατά της παραπάνω απόφασης και των εργαζομένων αυτών, ο Δήμος Ρόδου και η πρώην ΔΕΚΡ  άσκησαν εμπρόθεσμα στις 9 Ιουνίου του 2017 έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου  και η δικάσιμος ορίστηκε στις 5/2/2018 με την οποία ζητούν την εξαφάνιση της απόφασης  και την απόρριψη της αγωγής.

Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι υπέβαλαν αίτηση με την οποία ζητούν από το δ.σ. να λάβει απόφαση για την καταβολή των ποσών στον καθένα από αυτούς.
Προτείνεται, λοιπόν, ο Δήμος να καταβάλει στον καθένα απ’ αυτούς το μισό του ποσού που ζητούσαν με την αγωγή τους, για το οποίο κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή η απόφαση του Πρωτοδικείου, με την επιφύλαξη της άσκησης της έφεσης.

Εργαζόμενοι, όμως, της πρώην ΔΕΚΡ διεκδικούν διάφορα χρηματικά ποσά που προκύπτουν από επιδόματα κτλ. και οι συνολικές διεκδικήσεις τους ανέρχονται στα 6.573.333 ευρώ χωρίς τον υπολογισμό των τόκων υπερημερίας.

Μετά την έκδοση των αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου  184 εργαζόμενοι της πρώην ΔΕΚΡ υπέβαλαν στο Δήμο πρόταση για συμβιβαστική λύση για να τους καταβληθεί συνολικά το ποσό των 1.515.206,41 ευρώ και θα παραιτηθούν από τη διεκδίκηση των άλλων ποσών.

Για την κατάρτιση, όμως, του συμβιβασμού θα πρέπει να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.