Λεξιστορείν: Μια βασανιστική αλλεργία!

Ο πρώτος που πρότεινε τον όρο «αλλεργία» ήταν ο Αυστριακός παιδίατρος  Clemens von Piquet  το 1905.

Δημιούργησε μια νέα λέξη ενώνοντας δύο αρχαιοελληνικές: το άλλος  (ο  διαφορετικός από το φυσιολογικό) και το έργο (η δράση του οργανισμού).

Δηλαδή αλλεργία σημαίνει διαφορετική-λάθος δράση του ανοσοποιητικού σε σχέση μ’ εκείνη που είναι προγραμματισμένο να επιτελέσει, έναντι μιας ξένης προς τον οργανισμό ουσίας που λέγεται αλλεργιογόνο.