Λεξιστορείν: Το χτικιό!

Η παρωχημένη λέξη «χτικιό» είναι η γνωστή φυματίωση.

Η λέξη χρησιμοποιούνταν ευρέως κατά τα τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι τις αρχές του '60, όταν η ασθένεια θέριζε. Μεταφορικά το χτικιό σημαίνει την  ταλαιπωρία, την  κούραση.

Προέρχεται από την έκφραση «εκτικός (από το ρήμα έχω) πυρετός», μια πυρετική κατάσταση που παρατηρείται κατά την πορεία της πνευμονικής φυματίωσης και χαρακτηρίζεται από μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και καχεξία.