Marketing τουριστικών προορισμών

Γράφει ο Δημήτρης Προκοπίου

Ο τουρισμός είναι ένα  πολυ-επίπεδο κοινωνικο-οικονομικό φαινόμενο, συνδέεται άρρηκτα με τον ελεύθερο χρόνο του σύγχρονου ανθρώπου και την «ανάπτυξη» των σύγχρονων αστικο-βιομηχανικών κοινωνιών- αλλά και όλων εκείνων των κοινωνιών που αγγίζει με την παρουσία του, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Ολοένα και  πιο  «παγκοσμιοποιούμενης» δραστηριότητα αφορά όλο και περισσότερο το σύνολο του σύγχρονου κόσμου.

Τουριστικός προορισμός είναι μια αναγνωρίσιμη περιοχή (με γεωγραφικά ή διοικητικά όρια), την οποία επισκέπτονται τουρίστες και διαμένουν εκεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Με τον όρο τουριστικός προορισμός εννοούμε το σύνολο των προσφερόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από έναν προορισμό.

Οι περισσότεροι προορισμοί προσφέρουν διάφορα προϊόντα – υπηρεσίες και συνδιασμός αυτών συνθέτουν ένα τουριστικό προορισμό.

Τουριστικός προορισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται  στο σύνολό του από ολοκληρωμένη διαχείριση που πρέπει περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα, εργαζόμενους, τουριστικά γραφεία  και δημοτικές και περιφερειακές αρχές.

«Σημαντικές πρωτιές και διακρίσεις κατακτά το τελευταίο χρονικό διάστημα ο ελληνικός τουρισμός, αναβαθμίζοντας τη διεθνή παρουσία και εδραιώνοντας τη θέση της Χώρας μας ως καταξιωμένος παγκόσμιος τουριστικός προορισμός» τονίζει η Γενική Γραμματέας Τουρισμού, Ευρυδίκη Κουρνέτα (CNN.GR).

Τα προσφερόμενα προϊόντα-υπηρεσίες είναι:
• Οι τουριστικοί πόροι (φυσικοί ή τεχνικοί, ειδικά διαμορφωμένη για την εξυπηρέτηση τουριστικών σκοπών)
• Οι τουριστικές υπηρεσίες κύριες & βοηθητικές (για διαμονή,σίτιση,διασκέδαση,τραπεζες κλπ)
• Η μετακίνηση

• Τα προσφερόμενα τουριστικά πακέτα
• Οι τουριστικές δραστηριότητες (διάφορες δραστηριότητες αναψυχής για τους τουρίστες)
• Οι παράμετροι της διαχείρισης τουριστικού προορισμού είναι:
• Τα επίπεδα στρατηγικής σχετίζονται με βασικές  τουριστικές κατευθύνσεις, αρχές,  ρόλους  και κατευθυντήριες γραμμές.

Το πού βρισκόμαστε τώρα είναι οι  Επιδόσεις, ελκτικά στοιχεία  και εμπειρίες τουριστών, δυνατότητες, αδυναμίες και οργάνωση.

Το πού επιθυμούμε να φτάσουμε: αυτό σχετίζεται με το  πώς θα το κατορθώσουμε  καλυτέρα και πού επιθυμούμε να αναπτυχτούμε.

Η μελέτη στοιχείων περιλαμβάνει: ελκτικά στοιχεία, εγκαταστάσεις, υπηρεσίες, προσβασιμότητα και μεταφορές, εικόνα / Image και τιμές.

Ποια τα στάδια του marketing τουριστικών προορισμών.
• Περιβαλλοντική μελέτη
• Επιθεώρηση ξενοδοχείων – hotel inspection
• Περιγραφή παρελθόντων δράσεων και υπαρχόντων εντύπων και ιστοσελίδων.
Αφού εκπονηθούν τα ανωτέρω συγγράφουμε στρατηγικό σχέδιο προβολής τουριστικού προορισμού. Γίνεται παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου στους εντολείς και φορείς του τουρισμού,εισακούονται και προχωράμε στην υλοποίηση.

Οι απαιτούμενες δράσεις είναι:
• Καταγραφή προϊόντος STRATEGIC PLAN
• Δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος συνεργασίας
• Πολιτική, νομοθεσία, κανονισμοί, φορολόγηση
• Αποτίμηση δυναμικότητας προορισμού - Λεπτομερής τουριστική ανάλυση τουριστικής ζήτησης και προσφοράς.
• Διακρίβωση των τοπικών παραγόντων τουρισμού (stakeholders)
• Διακρίβωση των οικονομικών διαθεσίμων για τουριστική  προβολή
• Περιγραφή και καταγραφή τουριστικού προϊόντος της περιοχής
• Εκπαιδευτικά προγράμματα
• Άμεσες παρεμβάσεις σε περιοχές
• SWOT ANALYSISπροορισμού (δυνάμεις-αδυναμίες, ευκαιρίες, κίνδυνοι)
• Καταγραφή με ερωτηματολόγια εμπειριών στον τουρισμό.

Προσέλκυση επισκεπτών στον τουριστικό προορισμό
και αναλυτικότερα

• Στοχευόμενη τουριστική προβολή
• Στοχευόμενη προσέγγιση όλων των πελατειακών ομάδων.
• Πλήρης και αναλυτική παρουσίαση όλων των μορφών και των στοιχείων που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν του νησιού.
• Στοχευμένη μέθοδος προσέγγισης ως προς ειδικές κατηγορίες κοινού, όπως δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης με απήχηση , δημοσιογράφους τουρισμού, στελέχη ταξιδιωτικών οργανισμών, επιστημονικές ενώσεις, πανεπιστήμια και αθλητικούς ομίλους.
• Μεταξύ άλλων πρέπει να περιλαμβάνονται η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις με δημοσιογράφους, το direct advertising, το internet marketing και την επιλεκτική συμμετοχή σε εκθέσεις με προοπτική άμεσων πωλήσεων με τουρστικά γραφεία του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού με διεθνείς διασυνδέσεις , καθώς και η δημιουργία σύγχρονης ιστοσελίδας.