Πρωτοβουλίες θα αναληφθούν  για την ανάδειξη της Παλιάς Πόλης

Ιδανική συγκυρία για την ανάδειξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και τον σχεδιασμό για το μέλλον της, αποτελεί φέτος η επέτειος των τριάντα χρόνων από την ένταξή της στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, που συμπίπτει με την ανακήρυξη του 2018 ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ο Δήμος ετοιμάζει σειρά πρωτοβουλιών για τον εορτασμό της, που επικύρωσε το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου κατά τη συνεδρίασή του της περασμένης Πέμπτης.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, κ. Τέρη Χατζηιωάννου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει τα εξής:

Η σύμπτωση του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018, με τα 30 χρόνια από την ένταξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου στα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco, τον ίδιο χρόνο, μας δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδείξουμε τον απαράμιλλο μνημειακό και φυσικό πλούτο της ΜΠ και της Ρόδου.

Παράλληλα έχουμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε αυτή την κληρονομιά, με ισχυρή πολιτική προώθησης και επικοινωνίας στη χώρα και στο εξωτερικό σε συνεργασία και με άλλους κρατικούς, τοπικούς, ή πολιτιστικούς φορείς, αποκομίζοντας σχετικά οφέλη, καθώς η Ρόδος περιλαμβάνεται σήμερα ως έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης και μέσα στους 100 Παγκόσμιους προορισμούς το 2017 (στην 97η θέση) με ανοδική τάση προς το 2025.

Οι κατευθύνσεις περί ανάδειξης της μοναδικότητας της ΜΠ άλλωστε, περιγράφονται με σαφήνεια και καθαρότητα στο υπό διαδικασία σχέδιο «Αναθεώρηση Πολεοδομικής Μελέτης της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου», λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης που προηγήθηκε και τη διεθνή σχετική εμπειρία.

Ενδεικτικά, μεταξύ των στόχων, αναφέρονται: Αναβάθμιση διεθνή - τοπικού ρόλου Ρόδου, Ανάδειξη– προβολή πολιτιστικού αποθέματος της ΜΠ, Χάραξη αναπτυξιακών προοπτικών, Προώθηση ποιοτικού – εναλλακτικού τουρισμού, Αντιμετώπιση κινδύνων που απειλούν τη ΜΠ, Βελτίωση της κινητικότητας και της Βιώσιμης ανάπτυξης, Προστασία περιβάλλοντος και Εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών.

Επιπροσθέτως, αξιοποίηση των οργανισμών, δικτύων, συνδέσμων κλπ στα οποία συμμετέχει η Ρόδος και ενίοτε προσωπικά ο δήμαρχος κ. Φ. Χατζηδιάκος, όπως Οργανισμός Πόλεων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (OWHC), Συμβούλιο Ευρωπαϊκών ∆ήμων και Περιφερειών (CEMR), Σύνδεσμος Χαναανικών, Φοινικικών και Καρχηδονιακών Πόλεων Μεσόγειου (LCCPP), Grans Montana Forum κ.α., καθώς και συνεργασίες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Ρόδου, ως φιναλίστ, για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021.

Προτάσεις του καλλιτεχνικού προγράμματος που κατατέθηκαν στο φάκελο υποψηφιότητας (Bid Book) καθώς και συμφωνίες με κορυφαίους θεσμούς και ανθρώπους, δύνανται να επικαιροποιηθούν και να ενταχθούν προς χρηματοδότηση στα ειδικά Ευρωπαϊκά προγράμματα που δημιουργήθηκαν, αφού τα έργα και οι πρωτοβουλίες που υλοποιούνται σε κράτη μέλη, δήμους και περιφέρειες της ΕΕ, θα συμπληρωθούν από διακρατικά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.

Ο ∆ήμος Ρόδου έχει μια μοναδική ευκαιρία να αξιοποιήσει τη θετική συγκύρια, (Επέτειος 30 χρόνων- ΕΕΠΚ) και σε αγαστή συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆ωδεκανήσου (ΥΠΠΟΑ), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ΕΒΕ∆, ΕΞΡ κλπ, να αξιολογήσει τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν,-ακόμη και σε θέματα διαχείρισης - να καταγράψει το σήμερα, κυρίως δε, να οραματιστεί το αύριο, και το μεγάλο κεφάλαιο της ένταξης της Μεσαιωνικής Πόλης στον κατάλογο των Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) έχει ως στόχο να ενθαρρύνει περισσότερα άτομα να ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, και να ενισχύσει την αίσθησή τους ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο. Το σύνθημα του ΕΕΠΚ είναι: «Η κληρονομιά μας: όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον».

Στο πλαίσιο αυτού του έτους, προγραμματίζονται διάφορες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη, που έχουν ως στόχο να δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να γνωρίσουν καλύτερα την πολιτιστική τους κληρονομιά και να συμμετάσχουν πιο ενεργά στη διατήρησή της.

∆εν πρέπει να αφήσουμε την πολιτιστική κληρονομιά να παρακμάσει, να υποβαθμιστεί ή να καταστραφεί. Για τον λόγο αυτό, το 2018, θα αναζητηθούν τρόποι για να την αξιοποιήσουμε και να τη διατηρήσουμε. Κάθε κράτος μέλος έχει ορίσει έναν εθνικό συντονιστή (Ελλάδα- ∆. Αθανασούλης) για την υλοποίηση του ΕΕΠΚ και για τον συντονισμό των εκδηλώσεων και των πρωτοβουλιών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν αναλάβει τη δέσμευση να συμβάλουν στην επιτυχή υλοποίηση του ΕΕΠΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η Επιτροπή των Περιφερειών και η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θα διοργανώσουν εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους και θα αναλάβουν δραστηριότητες με επίκεντρο την πολιτιστική κληρονομιά.

Επιπλέον, η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει έργα που στηρίζουν την πολιτιστική κληρονομιά. Ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα συνεργασίας σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος έχει προκηρυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «∆ημιουργική Ευρώπη». Πολλές άλλες δυνατότητες θα είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus +, Ευρώπη για τους πολίτες, Ορίζοντας 2020, και άλλων προγραμμάτων της ΕΕ.

Για να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειές μας θα έχουν αντίκτυπο και πέρα από το 2018, η Επιτροπή, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, την UNESCO και άλλους εταίρους, θα αναλάβει την υλοποίηση δέκα πρωτοβουλιών με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, οι οποίες θα περιλαμβάνουν δραστηριότητες συνεργασίας με σχολικά ιδρύματα, διερεύνηση καινοτόμων λύσεων για την επαναχρησιμοποίηση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και μέτρα καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στόχος είναι να αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο απολαμβάνουμε, προστατεύουμε και προωθούμε την πολιτιστική κληρονομιά, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Έτος να έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για τους πολίτες.

Είναι μια ακόμη ευκαιρία για τη Ρόδο, προωθώντας τον πολιτισμό, να ενισχύσει τον τουρισμό, δημιουργώντας προϋποθέσεις για υψηλές επιδιώξεις και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, αξιοποιώντας την ένταξη της στη σχετική λίστα της UNESCO.

Το 1988, κατά τη δωδέκατη σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, που έγινε στην πόλη Brasilia στις 5 με 9 ∆εκεμβρίου, λήφθηκε η απόφαση για την εγγραφή της ΜΠ της Ρόδου στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς.

Μετά από τα παραπάνω, το δ.σ. αποφάσισε την ανακήρυξη της Επετείου των 30 χρόνων από την ένταξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco και την αποδοχή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, για το 2018, ως «ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς», καθώς και την ανάληψη δράσεων προς την εκπλήρωση του ορισμού.