Όταν ευημερούν οι αριθμοί στις αφίξεις τουριστών αλλά... αγκομαχούν οι επιχειρηματίες!

● Έχει αρχίσει η ευημερία των αριθμών στην εθνική οικονομία αλλά στην πραγματική οικονομία τα πράγματα εξελίσσονται από το κακό στο χειρότερο! Θυμίζει λίγο η κατάσταση τα δεδομένα σε τοπικό επίπεδο όπου ευημερούν οι αριθμοί στις αφίξεις τουριστών αλλά... αγκομαχούν οι επιχειρηματίες!

● Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται σε ότι αφορά την οικονομία υπάρχει μεγάλη απόσταση από τη θεωρία στην πράξη! Διαφορά που δεν μπορούν να αντιληφθούν και να κατανοήσουν οι κυβερνώντες!

● Μέχρι προφανώς να γίνει αυτό (αν ποτέ γίνει) η κατάσταση θα εξελίσσεται από το κακό στο χειρότερο και δεν θα μπορέσουμε να σηκώσουμε κεφάλι!

O κακός